Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-2 / Statens Mediesamling - findes det findes det her
For biblioteker
Navigation
 

Statens Mediesamling - findes det findes det her

11. december 2008
Statens Mediesamling - findes det findes det her

Arkivfoto. Tv-arkiveringen blev en offentlig opgave 1987.

Af Ole Bisbjerg

Statsbibliotekets forpligtelse til bevaring af materialer knytter sig til bibliotekets nationale opgaver. I disse uger bringer vi en serie artikler om de pligtafleverede materialer. Sidst præsenterede vi Statens Avissamling, og i denne uge tager vi hul  på en præsentation af Statens Mediesamling.

Om Statens Mediesamling kan det kort sammen fattes at:

  • av-mediernes historie er kun godt 100 år gammel
  • av-medierne er apparaturafhængige og der er mange formater
  • av-medierne er skrøbelige og under risiko for nedbrydning
  • radio/tv-arkiveringen blev først en offentlig opgave i 1987
  • av-medierne blev først omfattet af pligtafleveringsloven i 1997

Først 1987 begyndte sikring af av-medier

Statsbibliotekets bevaringsforpligtelse vedrørende de audiovisuelle medier er af nyere dato. Selv om lyd- og billedfæstningens historie er mere end 100 år gammel, skulle vi helt frem til 1987, før der formelt blev taget skridt til at sikre blot dele af denne kulturarv. En meget sen start, når man tager de audiovisuelle mediers samfundsmæssige gennemslagskraft i betragtning.

De audiovisuelle medier udgør et væsentligt kildemateriale for forskningen og studiet af Danmarks nyere historie, men en del er gået tabt. I 1987 fik Statsbiblioteket til opgave at etablere Statens Mediesamling med det formål at indsamle og bevare danske radio/tv-udsendelser.

Nationaldiskoteket - landets størte

I 1989 blev medieopgaven udvidet med overtagelsen af Nationaldiskoteket – landets største offentligt tilgængelige samling af grammofonplader og andre lydbærende medier. Endvidere etablerede Statsbiblioteket i slutningen af 1990erne et reklamefilmarkiv, og med revisionen af pligtafleveringsloven i 1997 blev Statsbiblioteket ansvarlig for den fremtidige indsamling og bevaring af publicerede audiovisuelle medier.

Hermed konsolideredes bibliotekets status som nationalt mediecenter med ansvar for ”den audiovisuelle hukommelse”. Den samlede bestand af danske av-medier i Statens Mediesamling udgør i dag ca.195.000 fysiske enheder (plader, bånd mm.). Tælles dubletter og udenlandske optagelser med er bestanden på ca. 250.000 enheder.

Læs mere - blandt andet om reklamefilm - i næste udgave af For biblioteker

Kontakt vedrørende av-medier: avmedier@statsbiblioteket.dk eller 2942 9371.

Læs også sidste uges artikel om Statens Avissamling.