Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2008-2 / Service for Biblioteker
For biblioteker
Navigation
 

Service for Biblioteker

13. august 2008

Af Anne Holst

Statsbibliotekets Overcentralområde er serviceorgan for danske biblioteker. Vi tilbyder en lang række services, som bl.a. præsenteres på dette website. Med denne  "oversigtsartikel" vil vi gerne præsentere en buket af de mest populære tjenester og services - god fornøjelse!

Digitale samlinger
Via Statsbibliotekets søgebase (Summa) kan I få adgang til en lang række unikke digitaliserede samlinger, herunder digitale årbøger som Bil-Revyen, Mc-revyen og Båd-revyen. Du kan både søge i Summa generelt (eksempelvis: søg på ”Fiat”). Du kan også klikke dig frem til et dedikeret søgefelt, som udelukkende søger i de digitale samlinger.

Fjernlån
Statsbiblioteket sektion 'Overbygningsservices' fungerer også som service- og kompetencecenter for fjernlån. Overbygningsservices samarbejder med biblioteker over hele verden og formidler årligt ca. 50.000 lån fra danske og udenlandske biblioteker. Vi ligger inde med en unik viden og kompetence når det gælder fjernlån. En viden som vi gerne deler.

Netmusik
Netmusik.dk er verdens første og største service for udlån af digitale musikfiler. Et helt unikt produkt. Netmusik giver jeres brugere adgang til downlån af 1.2 mio musiktracks samt 70.000 noder via et samarbejde med Freehand Music . Overbygningsservices administrerer, markedsfører og supporterer netmusik.dk. Vi har et særligt supportsite til vore bibliotekskunder.

E-kopi
Statsbiblioteket leverer artikler fra 50.000 danske og udenlandske videnskabelige tidsskrifter på email til landets biblioteker. Når vi modtager en artikelbestilling i et tidsskrift som er omfattet af servicen, leverer vi pr. e-mail. Servicen hviler på en aftale med rettighedshaverne via CopyDan. I samarbejde med Dansk BiblioteksCenter arbejder vi på at integrere denne service i Bibliotek.dk. Læs mere om E-kopi.

E-depot
E-depot er en webservice som understøtter og rationaliserer bibliotekernes kassation af monografisk materiale.  E-depot sikrer at bibliotekerne i kassationsprocessen kun behøver at levere det materiale, som det er nødvendigt at indlemme i Statsbibliotekets Depotfunktion i forhold til de definerede normtal for forskellige materialetyper. Læs mere om systemet.

BiblioteksCenter for Integration
BiblioteksCenter for Integration (tidligere Indvandrerbiblioteket) leverer materialer, serviceydelser til folkebibliotekernes betjening af landets etniske mindretal. BiblioteksCenter for Integration leverer materialedepoter på en lang række sprog, og justerer løbende indkøb af nyt materiale efter efterspørgsel og behov. Depoterne består af flere typer "standarddepoter", men kan også tilpasses til dit specielle behov. Eksempelvis tilbydes der sprogkufferter med bl.a. spil og dukker til børns sprogstimulering. Læs mere om depoter.

FINFO
FINFO er en flerproglig portal med information om det danske samfund målrettet landets etniske minoriteter. BiblioteksCenter for Integration driver og udvikler portalen FINFO. Indholdet leveres af bl.a. medarbejdere på landets folkebiblioteker. FINFO indeholder eksempelvis flersprogede oplysninger om arbejde, uddannelse og sundhed.

Netværk
Statsbibliotekets vision lyder: "Innovation - dialog – partnerskab". I god tråd med dette har Overcentralområde etableret en række nationale netværk, som skal styrke det tværgående samarbejde i den danske bibliotekssektor. Netværkene har fokus på det innovative og tværgående. Eksempelvis kan Se alle netværk hér.

Lektiecafeer
Formaliseret lektiehjælp er blevet en del af mere end 50 folkebibliotekers tilbud det seneste halvandet år. Kontakt Statsbiblioteket og få vejledning i, hvordan I bedst kan søge penge til at etablere en ny lektiecafé eller udvikle andre tilbud, der med garanti giver mulighed for at få fat i nye brugere og samarbejdspartnere. Der kan foreløbig søges midler fra Lektiehjælpspuljen resten af 2008. Læs om lektiecafeer.

Som en udvikling og styrkelse af lektiecaféernes tilbud, er konceptet "Virtuelle Lektiecaféer" under udvikling. Projektets mål er at udvikle en online lektiehjælp – læs mere om virtuelle lektiecafeer

Studieture
Statsbibliotekets Overcentralområde arrangerer løbende studieture til nære og fjerne biblioteksdestinationer til inspiration for både udvikling og dagligdag i bibliotekerne. Turene har primært været rettet mod bibliotekerenes betjening af etniske minoriteter, men i år går turen til Berlin for at studere innovative miljøer Læs mere

Kalender
Overcentralområdet fører kalender over de mange arrangementer: netværk, studieture, konferencer etc. som vi er involveret i. Du kan derfor let orientere dig i tilbud, datoer, indhold osv. i kalenderen.