Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2009-2 / Fjernlån med fremtiden for sig
For biblioteker

Fjernlån med fremtiden for sig

Udgivet 3. december 2009

- Antallet af fjernlån stiger tilsyneladende stadig. Kan det vil blive ved, spør’ vi os selv, sagde Helle Brink retorisk, da netværket ”Fjernlån - nu og i fremtiden” holdt sit 2. møde på Statsbiblioteket. Vi kan i hvert fald konstatere, at det ikke falder...

Efter velkomst og status for Statsbibliotekets fjernlån ved sektionsleder Else Refstrup, redegjorde Helle Brink, ligeledes SB, for de vigtigste overskrifter på fjernlåns-området.

- I denne snævre kreds, kan jeg vist godt tillade mig at fastholde, at Danmark er laaangt fremme, når det gælder fjernlån, sagde Helle Brink, der sammen med et par andre kolleger deltog i den årlige fjernlånskonference, der fandt sted i Hannover i november. Til gengæld er deltagelse i konferencen meget givende netværksmæssigt. Desuden kan man som deltager følge de udviklingstendenser, der præger dagsordenen hos kolleger i udlandet.

Der kører blandt andet en vedvarende diskussion om copyright-aftaler i hele Europa. Det skyldes naturligvis, at ophavsret på grund af digitalisering til stadighed diskuteres. Elektronisk dokumentlevering er også et højaktuelt emne, der vil være fokus på til kommende møder i fjernlånsnetværket.

Send videre

Og apropos copyright, så mindede Helle Brink også om, at Statsbibliotekets aftale med Copydan lige præcist sikrer, at bibliotekerne gerne må sende kopierede artikler videre til deres slutbrugere. Det er brugerne selv, der ikke må videreformidle det materiale, de modtager.

Helle Brink kunne også fortælle, at der er nye danske retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde på vej – nu også med VIA og andre uddannelsesbiblioteker. Mere information om dette følger.

Automatiseret fjernlån

DBC var også denne gang repræsenteret ved mødet og gav en status for de af centerets opgaver, der berører fjernlån.

Pr. 1. oktober 2009 har årets bestillinger via bibliotek.dk rundet 1.217.436. Bibliotekerne er via DBCs blog blevet spurgt om der skulle justeres på nogle af de type-inddelinger, som materialerne er opgjort i. Men da der ikke har været fremsat ønsker på dette punkt, bevarer DBC de nuværende parametre.

Det er i øvrigt værd at være opmærksom på, at tidsskrifter ikke er registreret på en ensartet måde. De danske biblioteker har forskellig praksis på området. At disse oplysninger fremover registreres på en mere struktureret måde på landsplan skal nu igangsættes, oplyste Kristen Larsen, DBC. 

Ny base over bestillinger

Der er udpeget et hold af testere af den nye version af ”BOB” (base over bestillinger), hvor der blandt andet fremover vil være link til Danbib. Der bliver sandsynligvis en lukkeperiode omkring påske 2010. Men DBC melder senere en præcis dato ud. Hvorvidt slutbrugerne bliver berørt af lukningen vides p.t. ikke. Der kan evt. blive tale om dobbeltdrift, oplyste Anders Henrik Petersen, DBC.

100 læsekredse kræver mange bøger

Fra Kolding lød en opfordring til at ”Romankasser” også kan lånes uden for ”eget” centralbibliotek”, som dog normalt står for den service. Men med 100 aktive læsekredse har Koldingbibliotekerne brug for flere materialer. DBC vil tage initiativ til, at klassesæt kan optræde som post i Danbib og at udvikle en multibestil-funktion.

Gitte Andersen fra Odense Centralbibliotek orienterede om, at 55.000 poster i Fynsbibliografien nu er lagt i Danbib. Der er ekspederet 320 bestillinger i løbet af det seneste års tid. Biblioteket er ikke blevet løbet over ende med forespørgsler, men det er værdifuldt at ha’ posterne eksponeret i forhold til en professionel håndtering.

Lean i fjernlån

Deltagerne i netværksdagen havde også en gruppediskussion under overskriften ”Lean i fjernlån”. Her var videndeling lokalt blandt de vigtige punkter. Hold regelmæssige møder, hvor it-personale også deltager, lød opfordringen.

Helle Brink sluttede dagen af med at henvise til, at det går støt fremad med danske bibliotekers optagelse af materialer i WorldCat, som i øvrigt vokser fra time til time med materialer worldwide. Kig engang og se materialerne tikke ind.

At de danske poster er i WorldCat medfører, at de danske bibliotekers beholdninger nu er synlige, og at posterne hos de otte långivende biblioteker i aftalen kan bestilles fra udenlandske OCLC-biblioteker.

Læs mere

Forslag til emner ved kommende netværksmøder

  • Article first
  • E-ressourcer
  • Tekniske spidsfindigheder i praktisk håndtering af fjernlåns-bestillinger
  • Hjemkaldelser fra andre biblioteker

Netværkets deltagere inviteres som altid direkte, og mødet finder sandsynligvis sted i marts 2010.

Der er plads til et par deltagere mere i netværket "Fjernlån - nu og i fremtiden". Netværkets målgruppe er folkebiblioteker.
Kontakt sektionsleder Else Refstrup, elr@statsbiblioteket.dk, hvis du eller en kollega er interesseret.