Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyhedsarkiv / Nyhedsarkiv 2009-2 / Udfordring: Elektroniske tilbud skal synliggøres i det fysiske rum
For biblioteker

Udfordring: Elektroniske tilbud skal synliggøres i det fysiske rum

Udgivet 12. august 2009
Udfordring: Elektroniske tilbud skal synliggøres i det fysiske rum

Morgendagens såkaldte mediejukeboks er endnu kun på tegnebrættet...så dette er blot tænkt som en visualisering.

Af Jytte Bræmer, chef for Bibliotekerne i Fredericia Kommune

Bibliotekerne har en stor, presserende udfordring i at synliggøre og visualisere de elektroniske tilbud i de fysiske biblioteker.

I forbindelse med projektet ”Den 3. vej”, som satte fokus på udviklingen af bibliotekernes fysiske rum, er temaet omkring kunsten at skabe rum, der kommunikerer, blevet mere og mere aktuelt.

Behov for visualisering

I bestræbelserne på at skaffe fjernadgang til de elektroniske biblioteksydelser, har vi i bibliotekerne nok i en årrække overset behovet for at kunne visualisere samt formidle de elektroniske tilbud i rummet. Dette gælder, hvad enten der er tale om e-bøger, e-netlydbøger, netmusik eller film. Der er nu behov for "genstande" i biblioteksrummet, der sender signal om et elektronisk alternativ til den traditionelle samling af fastforms-produkter.

Med udgangspunkt i dette har seks biblioteker (Herning, København, Randers, Silkeborg, Esbjerg og Fredericia) ansøgt og fået bevilget midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker til et projekt kaldet "Projekt Mediejukeboks".

Også uden for biblioteksrummet

Vi har meget indhold til vores rådighed i bibliotekerne, men vi mangler kanaler til at få dem anvendt. Inspireret af den svenske Mediejukeboks er det projektets mål at udvikle en prototype af en kiosk/jukeboks, afprøve den i projektbibliotekerne, formidle erfaringerne med brugen, så den fremover bliver et reelt tilbud til bibliotekerne på det danske marked. Det er samtidig et af projektets succeskriterier at få den anvendt udenfor biblioteksrummet, hvilket er relevant i forhold til at tilbyde biblioteksservice, der hvor brugerne er, samt at udvikle nye decentrale bibliotekstilbud.

Frikøbt indhold skal fungere som smagsprøve

Men giver det mening at tilbyde adgang til det vi har allerede i bibliotekerne med alle de spærringer og barrierer, der er for at kunne anvende filerne? Eller er det ikke en model, hvor man som i Sverige frit kan gå hen og downloade indholdet til et USB-stik eller en bærbar enhed uden at skulle identificere sig, der er målet?

Kunsten bliver at overbevise dataejerne om, at en mediejukeboks med et frikøbt indhold vil være en appetitvækker, der vil øge interesse om hele det store katalog.

Vi undersøger mulighederne p.t. og har indgået et partnerskab med Statsbiblioteket om opgaven.

-

Jytte Bræmer har skrevet til "For biblioteker " på vegne af bibliotekerne i
Silkeborg, Herning, Esbjerg, København, Randers og Fredericia.