Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Om overbygningen
For biblioteker

Om overbygningen

topbillede

Det Kgl. Bibliotek – Nationalt Lånecenter, serviceudbyder og partner

 

Det Kgl. Bibliotek løfter opgaven som national overbygning for landets folkebiblioteker. Opgaven består i udvikling og udbud af services til understøttelse af folkebibliotekernes betjening af borgerne. Digitalt og med fysiske materialer

 • Nationalt Lånecenter
  Som nationalbibliotek opbevarer Det Kgl. Bibliotek pligtafleverede materialer. Dvs. alle danske bøger, tidsskrifter, aviser og audiovisuelle medier. Samlingen indeholder både eksemplarer, som er omfattet af bevaringsansvar, imens det andet kan udlånes. De pligtafleverede samlinger suppleres med køb, samt depotopbevaring af folkebibliotekernes kasserede materialer.

  Det Kgl. Bibliotek er en central leverandør af materialer til de danske folke-, forsknings- og firmabiblioteker. Vi udlåner årligt over 500.000 materialer til danske biblioteker og indkøber løbende materialer, som de danske folkebiblioteker efterspørger

 • Kompetencecenter for dokumentlevering
  Det Kgl. Bibliotek er kompetencecenter for fjernlån. Vi er specialister i at skaffe fysiske materialer, bøger, artikler, aviser, cd’er og dvd’er fra andre biblioteker verden rundt. Vi afsøger biblioteksdatabaser og andre kilder i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har. Vi er specialister i af finde klodens hurtigste og bedste leverandører af materialer til dit bibliotek og dets brugere. Vi deler løbende vores specialviden og erfaring med biblioteker og biblioteksmedarbejdere i hele Danmark via netværk og nyheder.
  Læs mere om dokumentlevering og kompetencecenter >>

 • Depotbibliotek
  Det Kgl. Bibliotek modtager eksemplarer af folkebibliotekernes kasserede danske monografier og noder. Og i et vist omfang andre kulturbærende materialer. Disse materialer supplerer den nationale samling med udlånseksemplarer til udveksling i det nationale lånesamarbejde. Folkebibliotekerne benytter Det Kgl. Biblioteks digitale klient E-depot til eksemplarstyring i kassationsarbejdet.
  Læs mere om depotbiblioteksfunktionen >>

 • BiblioteksCenter for Integration
  Det Kgl. Bibliotek støtter dit biblioteks indsats i betjeningen af flygtninge og indvandrere i din kommune. BiblioteksCenter for Integration tilbyder folkebibliotekerne en lang række ydelser til støtte for integration og kulturel betjening af nydanskere. Eksempelvis tilbyder vi fysiske materialer på de mest udbredte minoritetssprog i Danmark, formidlingsstøtte, sprogstimulation, indkøbshjælp etc. Desuden formidler BiblioteksCenter for Integration film, musik og bøger på mere end 10 sprog.
  Læs mere om BiblioteksCenter for Integration >>

 • Verdensbiblioteket
  Med Verdensbiblioteket kan alle borgere frit streame musik og film på mere end 10 sprog. Her kan du også læse anmeldelser af både film, bøger og musik som du enten kan opleve på Verdensbiblioteket eller låne på dit bibliotek. Verdensbiblioteket tilbyder og formidler kultur målrettet sproglige minoriteter og er dermed Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud til flygtninge og indvandrere. Vi tilbyder websitet som en gratis service til folkebibliotekerne som en del af det Kgl. Biblioteks overbygningsfunktion.
  Besøg Verdensbiblioteket >>

 • Mediestream Folkebibliotek
  Tjenesten tilbyder ubegrænset adgang til fem millioner digitaliserede historiske avissider. Aviserne er danske og dækker perioden 1918 til 2001. Artiklerne fremstår i deres ”oprindelige miljø” af tidsbeslægtede artikler og annoncer. Tjenesten er abonnementsbaseret og giver borgere i bibliotekets hjemkommune adgang til de historiske aviser på alle computere på bibliotekets betjeningssteder
  Læs mere om Mediestream Folkebibliotek >>

 • Digital Artikelservice
  Digital Artikelservice er en abonnementstjeneste, som giver dit biblioteks brugere en direkte vej til bestilling af digitaliserede artikler fra Det Kgl. Biblioteks samling af fysiske tidsskrifter via bibliotek.dk. Artiklerne leveres direkte til brugerens mailboks. Dit bibliotek krediteres som afsender, og tjenesten leverer forbrugsoversigter til dit biblioteks aktivitetsopgørelser.
  Læs mere om Digital Artikelservice >>

 • Videnskabelige Artikler
  Som en integreret del af søgningen i bibliotek.dk giver ”Videnskabelige artikler” alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte. Videnskabelige Artikler er et selvbetjeningssystem, som via bibliotek.dk videresender artikelbestillingen til Det Kgl. Bibliotek. Hér udskrives artiklen og postfremsendes til det afhentningssted, som brugeren har valgt.
  Læs mere om Videnskabelige Artikler >>