Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Bestilling, fornyelse, priser m.m.
For biblioteker

Bestilling, fornyelse, priser m.m.

Aflevering

Materialer lånt fra institutbiblioteker og udenlandske biblioteker returneres til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus. Den indlagte følgeseddel skal altid følge materialet.

Bestilling og annullering af bestilt materiale

Bestilling kan ske via Det Kgl. Bibliotek eller via Danbib eller Netpunkt. Det gælder også det, der ikke haves på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og som ønskes skaffet.

Hvis titlen ikke findes i Danbib benytte Skaf-funktionen. Materiale, som ikke findes i Danbib, bestilles ved brug af 'Skaf-funktionen' i Danbib. Anfør evt. om materialet ønskes skaffet fra Norden og/eller øvrige udland

Se hjælpen fra DBC Profblog

Annullering af reservationer på Det Kgl. Biblioteks materialer kan biblioteket selv foretage via bibliotekets søgebase.

 1. Vælg: Dine lån.
 2. Indtast: Brugerid. Biblioteket kan selv ændre pinkoden i systemet.
 3. Find 'Bestillinger og reservationer' efter 'Lån og reservationer'
 4. Klik på 'slet'.

Annullering af bestillinger, som ikke fremgår af listen over 'Dine lån og bestillinger', kan ske ved henvendelse til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus med mail til fjernlaan.aarhus@kb.dk
Afbestilling kan ikke foretages via Danbib.

Erstatning

Hvis Det Kgl. Biblioteks materialer bortkommer eller beskadiges, har det låntagende bibliotek erstatningspligt.

Kan det beskadigede eller bortkomne materiale ikke genanskaffes, betaler det låntagende bibliotek et beløb svarende til en vurdering af materialets værdi. Beløbet fastsættes af Det Kgl. Bibliotek.

Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale tilbagebetaler vi erstatningsprisen i en periode på 6 måneder fra oprettelse af erstatningskrav.

Fornyelse af lån

Fornyelse af Det Kgl. Biblioteks materialer (Aarhus)

 1. Vælg 'Dine lån'
 2. Indtast bruger-ID (biblioteksnummer) og pinkode (postnummer)
 3. Find 'Lån og reservationer' .
 4. Vælg med fordel 'Vis alle sider', hvis listen over bibliotekets lån fylder flere sider, så bliver det muligt at se om transaktionen er gennemført.
 5. Find titlen og tryk på 'Forny'

Materialer fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus og Aarhus University Library kan fornys løbende i ét år, hvorefter det skal afleveres uanset tidspunktet for den seneste fornyelse.

Fornyelse af lån formidlet fra andre biblioteker kan ikke foretages via Det Kgl. Bibliotek - Aarhus hjemmeside

Fornyelse af fjernlånt materiale mailes til fjernlaan.aarhus@kb.dk

Forslag til indkøb

Bestiller et bibliotek en udenlandsk bog udgivet indenfor de seneste 2 år, indkøbes den af Det Kgl. Bibliotek, hvis der ikke er andre danske lokaliseringer.

Andre forslag til køb sendes til accession@kb.dk.

Klausuleret materiale

I enkelte tilfælde udlåner Det Kgl. Bibliotek - Aarhus ikke materialer til hjemlån, men klausulerer det til læsesalsbrug.

Klausuleret materiale kan som regel rekvireres til brug på andre bibliotekers læsesale. Reglen er, at materiale udgivet før år 1900 samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale ikke hjemlånes.

Det er muligt at hjemlåne hele årgange af tidsskrifter. Følgende tidsskrifttyper er dog kun til brug på bibliotekernes læsesale:

 • Danske ugeblade f.eks. Femina, Illustreret Familiejournal, Alt for Damerne
 • Danske uindbundne tidsskrifter. Det er primært nyeste årgang, der endnu ikke er indbundet
 • Danske foreningstidsskrifter

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus forventer, at biblioteket sikrer, at materialet kun benyttes på stedet. Det vil sige, at materialet udleveres til låneren af bibliotekets medarbejdere med besked om, at materialet kun må benyttes på biblioteket, og at det skal tilbageleveres, når det ikke benyttes af låneren.

Med hensyn til opbevaring forventer vi, at materialet opbevares i et aflåst skab eller skuffe.

Det er ikke et krav, at materialet opbevares i brandsikker boks. De materialer, som ville være omfattet af sådanne krav, må kun benyttes på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus egen læsesal.

Kopier

Vi leverer gratis kopi af artikler fra Statens Avissamling, tidsskrifter samt uddrag af bøger. Farvekopier leveres mod betaling.

Nationalt Lånecenter forsøger at fjernlåne hele tidsskrifter fra andre biblioteker eller få kopi af indholdsfortegnelsen, hvis der ikke kan anføres en bestemt artikel.

Lånetider og hjemkaldelse

 • Lånetid for bøger og tidsskrifter: 42 dage inkl. forsendelse.
 • Lånetid for avismikrofilm: 21 dage inkl. forsendelse
 • Lånetiden for materialer fjernlånt via Nationalt Lånecenter er normalt én måned, herefter skal materialet afleveres. Der kan forekomme en reduceret lånetid på 14 dage. Det fremgår af medfølgende låneseddel.
 • 7 dage efter den regulære lånetid udsendes en rykker
 • 30 dage efter udløbet af den regulære lånetid overgår sagen uden yderligere varsel til erstatning
 • Hvis materialet ikke er reserveret til anden låner, er det muligt at forny, også selv om lånetiden er overskredet og rykker udsendt

Leveringstider

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus materialer (ekskl. forsendelse)

 • Lån: 2 hverdage
 • Kopi af tidsskriftsartikler: 2 hverdage
 • Kopier fra Statens Avissamling: 5-8 hverdage
 • Tv- og radioudsendelser: 10 hverdage

Aarhus materialer (ekskl. forsendelse)

Lån fra andre biblioteker

 • Leveringstider for fjernlån varierer meget fra bibliotek til bibliotek og fra land til land. Forventet leveringstid op til 8 uger.
 • Kopier ekspederes som regel hurtigere end øvrige materialer.
 • Det Kgl. Bibliotek tager betaling for artikler og bøger bestilt i udlandet for private lånere, firmaer, hospitaler og forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Det er materialer, vi ikke kan skaffe i Danmark. Vi spørger alle, inden materialet bestilles i udlandet, og hvis det er private lånere, hospitaler og forsknings- og uddannelsesbiblioteker oplyser vi, at prisen pr. 01.09.2018 er 100 kr. (200,- for firmaer).
 • Hvis det er nødvendigt at rykke Det Kgl. Bibliotek - Aarhus for bestilt materiale, kan det ske ved henvendelse til fjernlaan.aarhus@kb.dk. Undlad at sende rykkere før der er gået 3 uger fra den oprindelige bestillingsdato. Rykkere kan ikke foretages via Danbib.

Priser

Det er gratis at låne fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus samlinger. Vi kræver dog betaling for følgende ydelser:

 • Fotografiske aviskopier
 • Se priser på "Digitalisering" (Det Kgl. Biblioteks hovedside)
 • Farvekopier (4 farver A4, A3) 15 kr.
 • Fax. (Se faxbestillinger)
 • Mikrofilmkopier.
 • Båndkopi af danske plader indspillet før 1960 (kun til privat brug).
 • Båndkopi af Folketingets Forhandlinger.
 • Kopier af trykte kilder til radio/tv.