Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / UNGLI
For biblioteker

Om Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UNGLI)

Det Kgl. Bibliotek har per 1. juni 2019 overtaget opgaven med at forhandle og administrere licensaftaler, som tidligere er blevet forhandlet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). I forbindelse med opgaveflytningen har Det Kgl. Bibliotek oprettet Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UNGLI).

UNGLI er oprettet for at give ungdomsuddannelsesinstitutionerne og deres brugere en målrettet betjening med forhandling og administration af licensaftaler samt udnytte snitfladerne til folkebiblioteksområdet, som Det Kgl. Bibliotek er overcentral for.

Hvem kan tegne licens gennem UNGLI?
For at kunne tegne licens gennem UNGLI skal jeres institution være registreret i Undervisningsministeriets Institutionsregister i en af følgende hoved- og underkategorier:

 • Institutioner med erhvervsrettede uddannelser:
  Erhvervsskoler m.v.
 • Institutioner med almengymnasiale uddannelser:
  Gymnasier og HF-kurser
  Private gymnasier og HF-kurser
  Studenterkurser
 • Voksenuddannelsesinstitutionerne:
  Voksenuddannelsescentre
 • Øvrige institutioner primært ikke-kompetencegivende uddannelser
  Institutioner for forberedende grunduddannelse
  Download liste over betjeningsberettigede institutioner her >> (excel)

Hvilke services tilbyder UNGLI?
Vi forventer at have vores servicekoncept for UNGLI klar i løbet af 2019. Indtil da fungerer UNGLIs service inden for rammerne af de styrende principper, der var gældende for DEFFs licensarbejde og serviceydelser. Disse kan downloades her >>

Hvordan kan vores institution tegne licens?
For at kunne tegne licens gennem UNGLI skal jeres institution indgå en samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek og indberette en række nødvendige oplysninger.

I kan downloade og orientere jer i ordlyden af vores samarbejdsaftale her >>. (Word)

Vores indberetningsskema ligger her >> (excel)

UNGLI’s organisering
UNGLU – Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg er det organ, der rådgiver og leverer input til Det Kgl. Bibliotek omkring Ungdomsuddannelsernes Licensservice. UNGLU er sammensat af repræsentanter fra ungdomsuddannelsernes interesseorganisationer.  Listen over UNGLUs medlemmer kan downloades her (pdf), UNGLUs kommissorium kan downloades her (pdf).

Licensudvalget afholder 2 møder årligt.

Referat fra UNGLU møde 3.9.2019 kan downloades her >> (pdf)

Den daglige koordinering af UNGLIs service forestås af koordinator Dyveke Sijm.

Gratis licenser i 2020
I 2020 finansierer det Kgl. Bibliotek en forsøgsordning med gratis adgang for ungdomsuddannelsesinstitutioner til nedenstående ressourcer. For at få adgang skal jeres institution foretage tilmelding i det licensadministrative system eller skrive til os.

 

 • Britannica School + Britannica Academic
 • Gale in Context: High School [tidligere Student Resources in Context]
 • Masterfile Premier

Forsøgsordningen inkluderer også gratis adgang for folkebibliotekarer, der varetager opgaver i forbindelse med vejledning og undervisning af studerende. Skriv til os for at høre nærmere.

Har I spørgsmål?
I kommer i kontakt med UNGLI ved at skrive til ungli@kb.dk.

Siden er sidst opdateret 9. december 2019.