Forskning

 

FORskningsopgave

Det Kgl. Bibliotek udfører forskning i henhold til lov om forskning ved arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet.

Der er i øjeblikket en omstrukturering af opgaven undervejs.

/5. juli 2018

 

Rådgivende Forskningsudvalg

Statsbiblioteket af et forskningsudvalg, hvoraf tre medlemmer er udpeget af de statslige forskningsråd, og et medlem valgt af og blandt bibliotekets videnskabelige medarbejdere.

Statsbiblioteket og Naturhistorisk Museum har fælles rådgivende forskningsudvalg. De eksterne medlemmer af udvalget er: lektor, ph.d. Niels Brügger, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet; lektor ph.d. Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og lektor, ph.d. Pernille Wegener Jensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Medlem fra Statsbiblioteket er seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen.

Strategisk forskningsudvalg

Der er nedsat et internt strategisk forskningsudvalg, som fastlægger overordnede rammer Udvalget udpeger institutionsbestemte forskningsprojekter og godkender forskningsplan; både forskerinitieret og institutionsbestemt forskning. Udvalgssammensætning: Direktør Svend Larsen, områdeleder Erik Hofmeister og seniorforsker Lotte Thyrring Andersen.

Forskningsberetning

Statsbiblioteket udarbejder en årlig forskningsberetning, som godkendes af det rådgivende forskningsudvalg. Forskningsberetningen indeholder korte præsentationer af de forskningsprojekter, der udføres af Statsbibliotekets forskere og de forskningsprojekter, vi deltager i. Beretningen indeholder en publikationsliste.

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.