Annette Balle Sørensen

Ansættelser og uddannelse

Jeg blev ansat i 2006 på Statsbiblioteket som Seniorrådgiver i Molekylær Medicin og Biologi. Tidligere har jeg været ansat som forsker/underviser på Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, og som forskningsleder i et farmakologisk kontraktforskningsfirma. Jeg er uddannet cand. scient. (biologi) i 1991, Aarhus Universitet, hvor jeg i 1996 fik min ph.d.-grad (molekylær biologi).

Forskningsinteresser

Mine forskningsprojekter og -interesser inden for molekylærbiologien har været og er stadig fokuseret omkring retroviral patogenese, hvor det fortrinsvis har handlet om at identificere og analysere de cellulære gener, der bidrager til udviklingen af forskellige former for cancer (især lymfomer og leukæmier).

De nuværende forskningsprojekter jeg er involveret i, er som medvejleder på ph.d-projekter, der udføres på Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet.

Publikationer

Ud over at publicere forskningsresultater i videnskabelige tidsskrifter er jeg også medforfatter til lærebøger inden for biologi/genetik.

 • Se publikationsliste her
 •  

  Andre aktiviteter

  Jeg interesserer mig for forskningsevaluering og bibliometri. I den forbindelse er jeg medlem af teknisk udvalg nedsat af styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator.

  Jeg har desuden deltaget i et EU-støttet projekt under 6. rammeprogram (2006-2010), der overordnet set handlede om digital bevaring: Planets. De dele af projektet, jeg var med i drejede sig mere specifikt om forskningskommunikation og om brug af samlinger og arkiver på forskningsbiblioteker og datacentre.

  Kontakt abs

  Annette Balle Sørensen
  Seniorrådgiver
  MSci, PhD

  abs@kb.dk
  8946 2372 / 8946 2154 / 4126 5945

  Genveje

  Genveje

  Forskere

  Forskere

  Ophavsret

  Ophavsret

  Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.