Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Forskning / Birgitte Langkilde

Birgitte Langkilde

Ansættelse og uddannelse

Siden 1998 ansat som forskningsbibliotekar ved Statsbiblioteket. Fagreferent inden for områderne: teologi, historie i middelalderen, jødedom, og før-kristne europæiske religioner.

Magisterkonferens i kristendomskundskab: De danske benediktinernonneklostre 1241-1536 med særlig henblik på fromhedsliv, institutions- og personalhistorie. (Aarhus Universitet 1987).

Forskningsinteresser

Inden for området de danske middelalderklostre har jeg forsket i de danske benediktinernonner, tiggerordnernes prædikenvirksomhed, klostrene i afviklingsfasen og senest i klostrenes bøger.

Aktuelle projekter

I øjeblikket arbejder jeg på en overordnet oversigt over klostrenes bøger og på en fremstilling af de mindre spektakulære sider af klostrenes dagligliv.

Publikationer og manuskripter

Andre aktiviteter

I fagreferencen er jeg ansvarlig for indkøb af udenlandske fagbøger inden for middelalderens historie, teologi, religionsvidenskab og jødedom. Jeg vejleder og informerer også studerende, forskere og andre, der beskæftiger sig med disse områder.

Jeg har været redaktionssekretær for tidsskriftet Libri – International Journal of Libraries and Information Services i perioden 1995-2006.

I perioden 2002-2003 har jeg været redaktør af Nyhedsbrev – Center for Vikingetids- og Middelalderstudier, Aarhus Universitet.

Jeg har været medarbejder på Kirkehistorisk bibliografi af Torben Christensen, Jakob H. Grønbæk, Erik Nørr og Jørgen Stenbæk. København 1979.

Kontakt bl

Birgitte Langkilde
Forskningsbibliotekar
Mag.art. et cand.mag.

bl@kb.dk
8946 2261

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.