Andre aktiviteter

Andre aktiviteter

Jeg har været redaktionssekretær for tidsskriftet Libri - International Journal of Libraries and Information Services i perioden 1995-2006. I perioden 2002 til 2003 har jeg være redaktør af Nyhedsbrev - Center for Vikingetids- og Middelalderstudier. Aarhus Universitet. Jeg har været medarbejder på Kirkehistorisk bibliografi af Torben Christensen, Jakob H. Grønbæk, Erik Nørr og Jørgen Stenbæk. København 1979.

Kontakt bl

Birgitte Langkilde
Forskningsbibliotekar
Mag.art. et cand.mag.

bl@kb.dk
8946 2261

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.