Publikationer

Tiggerordnernes prædikenvirksomhed i dansk senmiddelalder. I: Konge, kirke og samfund: De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder. Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman og Bjørn Poulsen. Aarhus Universitetsforlag 2007s. 471-498.

Libri monasteriorum Danicorum mediae aetatis - index ad tempus compositus. Danske middelalderklostres bøger - en foreløbig registrant, = Danske middelalderklostres bøger : en forløbig registrant. (Arbejdspapirer / Statsbiblioteket ; nr. 9). Århus: Statsbiblioteket 2005.

Brug af klosterbøger til senmiddelalderlig dansk klosterhistorie. Bidrag til / in: Forskningsberetning for året 2004, red. af/ ed. by Harald v. Hielmcrone og Helge Clausen. Århus: Statsbiblioteket, 2005, s. 30-33. Også publiceret på: statsbiblioteket.dk/publ/F-beretning_2004.pdf.

Boggave - [Om Philipp Melanchthon: Epigrammata samlet af Peder Hegelund 1583]. i: Statsbiblioteket lige nu! 1(2), Juni 2003, 8-9.

Status over forskningen i de danske nonneklostre. i: Aspekter af dansk klostervæsen i middelalderen. red. af Inger-Lise Kolstrup. Århus 2000, s. 27-46.

Danske benediktinernonner og deres klostre i det 13.-15. århundrede. i: Kirkehistoriske Samlinger 1993, s. 13-32.

Det betroede gods : samspillet mellem teologi, jura og økonomi i nutidig Islam med særlig henblik på ejendomsret . Aarhus Universitet, 1990.

De danske benediktinernonneklostre : 1241-1536 : med særlig henblik på fromhedsliv, institutions- og personalhistorie. I-III. Aarhus Universitet, 1987.

Andre publikationer

Birgitte Langkilde and Lone Knakkergaard: How the Danish Loan Centre employs OCLC Ressource Sharing. I: OCLC Newsletter. November / December 1997 (No. 230) s. 32-33.

Birgitte Langkilde, Birgit Nørgaard Christensen: DABL-infoline. I: Referencen. - Årg. 27, nr. 3 (1997). - S. 4-7

Kontakt bl

Birgitte Langkilde
Forskningsbibliotekar
Mag.art. et cand.mag.

bl@kb.dk
8946 2261

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.