Filip Kruse

Ansættelser og uddannelse

Uddannet som cand. rer. soc. og cand. mag. (samfundsfag og kommunikation). Ansat på Statsbiblioteket siden 1994 som forsker og siden 2005 som seniorrådgiver. Fagreferent i jura, sociologi og statskundskab. Tidligere ansat som lektor på Den sociale Højskole, forskningsmedarbejder i Århus kommune, evaluator i Århus amt, medarbejder i konsulentfirmaet KONKAN mm.

Forskningsinteresser

Ældre patienters ernæring under indlæggelse på sygehus. Selv om de ældre selv er klar over vigtigheden af at spise og drikke tilstrækkeligt, får de alligevel ikke en dækkende ernæring. Studierne viser, at dette kan hænge sammen med organisatoriske og professionelle barrierer på sygehusene.

I velfærdsstaten er borgeren og klienten i vidt omfang blevet til (for)bruger. Denne overgang kan tidsfæstes til først i 1980'erne. I studierne belyses, hvordan denne nye rolle er opstået og hvordan den har udviklet sig efter år 2000.

I offentlige servicevirksomheder er brugerundersøgelser blevet et tilbagevendende fænomen. Baggrunden for denne udvikling analyseres og ud fra konkrete undersøgelser af bibliotekernes brugerundersøgelser diskuteres aktuelle og fremtidige tendenser.

Aktuelle projekter

Indhold følger senere.

Publikationer og manuskripter

Se nogle udvalgte publikationer her, eller min fuldstændige liste over publikationer.

Andre aktiviteter

Indhold følger senere.

Kontakt fkr

Filip Kruse
Seniorrådgiver

fkr@kb.dk
8946 2241

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.