DOMS - Digital Object Management System

Doms

(Klik på billedet for at forstørre.)

Beskrivelse

DOMS projektets formål er at udvikle et generisk arkivsystem til håndtering og bevaring af alle Statsbibliotekets digitale materialer. Da Statsbiblioteket allerede har mange forskelligartede digitale samlinger er det en stor udfordring at udvikle et fælles system til disse idet de rummer mange forskellige data- og metadata-formater.

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i et open source repository-system Fedora Commons. Uden om det system udvikler Statsbiblioteket selv moduler der knytter systemet til andre eksisterende workflowsystemer og databaser, moduler til håndtering af langtidsarkivering samt i samarbejde med en kommerciel partner en grafisk brugergrænseflade.

Statsbiblioteket deltager desuden i et projekt støttet af DEFF omkring videreudvikling af Fedora med udvikling af et avanceret system til at beskrive og validere generiske datamodeller (http://ecm.wiki.sourceforge.net/).

Desuden udnytter og videreudvikler DOMS-projektet resultater af andre projekter omkring fx. digital bevaring (PLANETS) ligesom DOMS-projektet i høj grad interfacer til udviklingsprojektet SUMMA (beskrivelse følger).

Kontakt

Kåre Fiedler Christiansen

Start/slut

Fra 2006, løbende udvikling og vedligehold

Eksterne partnere

Udviklere hos Fedora-Commons - på sigt open source community

Website

http://wiki.statsbiblioteket.dk/domswiki

Primære projektdokumenter

http://wiki.statsbiblioteket.dk/domswiki/ProjectCharter

 

 

 

 

 

 

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.