Fjernsynsudsendelser

Et 3 årigt ph.d-stipendium, hvis formål er at afdække potentialet ved anvendelse af sekundære kilder til indeksering af fjernsynsudsendelser. Projektet er finansieret sammen med Danmarks Biblioteksskole.

Projektet startede den 1.9. 2004 og blev afsluttet i ult. september 2007 med indlevering af afhandlingen: Acdemics’ seeking behaviour on television broadcasts: implications of systems design v/Brian Kirkegaard.

 Formålet med projektet er dels at finde ud af, hvordan folk efterspørger tv-udsendelser og herved afdække, hvordan de identificerede søgeindgange kan understøttes med automatisk indeksering af tv-udsendelserne, baseret på allerede tilgængelige elektroniske kilder.

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.