Institutional Repositories

 

Forskere udgiver i stigende grad preprints og andre former for materialer, herunder data, der tidligere ikke umiddelbart var offentligt tilgængelige. De lagres i institutioners databaser, institutional repositories, og tilgængeliggøres via institutionernes hjemmesider.

I samarbejde med Det Kongelige Bibliotek arbejder Statsbiblioteket på at etablere en infrastruktur, som sikrer fremtidig adgang til dette materiale. Dette sker i samarbejde med DPEC (Digital Preservation Europe), hvor Statsbiblioteket har ansvaret for koordinering på europæisk plan af bevaringsaktiviteter.

Projektperioden er 1. april 2006 – 31. marts 2009. Statsbibliotekets modtager 169.219 euro som tilskud og bidrager med en tilsvarende egenfinansiering.

Projektbeskrivelse (in English)

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.