Integration af internetmaterialer

 

Statsbiblioteket gennemfører et metodestudie om integrering af internetmateriale, der modtages direkte fra producenter og andre kilder. Erfaringerne fra projektet, der konkret er knyttet til netstedet dr.dk, skal kunne generaliseres og anvendes af Statsbiblioteket og Netarkivet.dk i forbindelse med indsamling af andre relevante netsteder, hvor lignende problemer foreligger.

Projektet er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg med en bevilling på 156.000 kr. Projektets gennemføres i 2007.

Projektet er imidlertid afsluttet.

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.