Internetaviser

 

Et ph.d.-stipendium, der startede den 1. september 2005. Stipendiet blev udbudt i samarbejde mellem Humanistisk Fakultet ved Aarhus Universitet, Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik, og Statsbiblioteket, og samfinansieres af de nævnte institutioner og Danske Dagblades Forening.

Projektets udgangspunkt er en historisk funderet analyse af internetaviser som separat medie. For Statsbiblioteket er det et delmål, at der i forbindelse med projektet tilvejebringes materiale, som kan danne grundlag for udarbejdelse af en registrant over netaviser.

Projektet afsluttes i løbet af 2009.

Kontakt: Vidar Falkenberg

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.