Integrering af internetmaterialer

Logo Netarkivet


Beskrivelse 

Projekt "Integrering af internetmaterialer" handler om at integrere internetmaterialer fra andre kilder ind i Netarkivets samling. De data, projektet kigger på, er data fra før 2005 hvor Netarkivet startede den automatiserede indsamling. Data kommer bla. fra Netarkivets pilotprojekter, forskeres egen indsamling, donationer fra danske netsteder, folketinget. Projektet skal afdække, hvorledes disse materialer i mange forskellige former og formater kan uniformeres og bringes til at kunne bevares i et samlet arkiv på linje med Netarkivets egen-indsamlede data. Det rejser en lang række tekniske udfordringer og en del endnu åbne spørgsmål. Projektets resultater kan med stor sandsynlighed benyttes af webarkiver i andre lande der står overfor lignende problemstillinger.

Kontakt

Bjarne Andersen

Start/slut

Januar 2009 - december 2009

Eksterne partnere/finansiering

Projektet er finansieret af Kulturministeriet og gennemføres sammen med Det Kongelige Bibliotek.

Projektdokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.