Planets - Preservation and Long-term Access through NETworked Services

Planets: Home

Beskrivelse

PLANETS er et 4-årigt EU-projekt under hovedoverskriften "digital bevaring". Projektet undersøger stort set alle aspekter i forhold til problemstillingen - fx. karakterisering af digitale objekter og håndtering af digitale objekter ved fx. migrering (konvertering fra et filformat til et andet) og emulering (afvikling af originale styrestystemer og programmer på moderne hardware) over til planlægning af digital bevaring i forhold til hvad der fx. giver den højeste kvalitet eller den billigste pris.
Statsbiblioteket arbejder forskningsmæssigt især inden for områder omkring feltstudier af brugeradfærd ift. digitale arkiver, udvikling af automatiserede kvalitetskontrolprocesser, "Context Aware Digital Objects" (digitale objekter der ved noget om sig selv og deres kontekst for at facilitere fremtidige bevaringsprocesser) samt forskning i hvordan man knytter PLANETS tekniske løsninger til eksisterende arkiv-systemer - bl.a. Statsbibliotekets egen DOMS (Digital Object Management System).

Kontakt

Bjarne Andersen

Start/slut

1/6 2006 - 31/5 2010

Eksterne partnere

16 europæiske institutioner: biblioteker, arkiver, universiteter, firmaer

Projektdokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.