Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Forskning / Lotte Thyrring Andersen

Lotte Thyrring Andersen

Ansættelser og uddannelse

Tilknyttet Statsbiblioteket som ph.d.-stipendiat i 1998. Ansat som forskningbibliotekar i litteraturvidenskab i 2003. Ansat som seniorforsker i 2006.

Ph.d. i nordisk sprog og litteratur: Gentagelsens poesi. Virkelighedsopfattelsen i Jørgen Gustava Brandts digtning (Aarhus Universitet 2002).

Magisterkonferens i litteraturhistorie: Det grønne mørke. Rummelighed og intethed i Frank Jægers digtning (Aarhus Universitet 1991).

Forskningsinteresser

Litteraturhistoriske studier inden for nordisk, europæisk og amerikansk litteratur samt registrering og forskning inden for danske forfatterarkiver (bl.a. Thøger Larsen, Peter Seeberg og Jens Kruuse). Særlige genstandsfelter: Dansk lyrik, tekstkritik, forholdet mellem filosofi, religion og litteratur.

Projekter

Udgiver af bindet 'Den øvrige trykte prosafiktion' i den tekstkritiske, kommenterede udgave af Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2012 - .

Tidligere medlem af samarbejdsudvalget for forskernetværket "Moderne positioner efter 1940 – Omkring Heretica, Per Højholts arkiv og Arkiv for Ny Litteratur", 2009 - 2010. Samarbejdspartnere: Syddansk Universitet, Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Arkiv For Ny Litteratur samt forskere tilknyttet universiteter og kulturinstitutioner i ind- og udland.

Tidligere medlem af styregruppen for forskernetværket: "Moderne positioner efter 1940 – Omkring Heretica, Per Højholts arkiv og Arkiv for Ny Litteratur", 2007 - 2009. Bevilling: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Tidligere tilknyttet Center for Ny Litteratur (projektsamarbejde mellem Statsbiblioteket, Syddansk Universitet, Syddansk Universitetsbibliotek og Arkiv for Ny Litteratur) i forbindelse med elektronisk registrering af Peter Seebergs arkiv på Hald Hovedgaard (2002-2005).

Publikationer og manuskripter

Andre aktiviteter

  • Ansvarlig for indkøb af udenlandsk skøn- og faglitteratur samt elektroniske ressourcer inden for litteraturvidenskab, engelsk, fransk og nordisk litteratur. Desuden giver jeg faglig vejledning til forskere og studerende, der beskæftiger sig med det litterære område.
  • Underviser og forelæser ved Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Folkeuniversitetet og forskellige højskoler.
  • Medlem af Statsbibliotekets interne forskningsudvalg fra 2013.
  • Medlem af repræsentantskabet, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald, fra 2013.
  • Formand for Det rådgivende forskningsudvalg for Naturhistorisk Museum og Statsbiblioteket fra november 2011.
  • Formand for bestyrelsen for Arkiv for Ny Litteratur, Hald Hovedgaard, fra 2015.
  • Modtog Limfjordsegnens Litteraturpris i 1997 (Thøger Larsen-Prisen).
Kontakt lta

Lotte Thyrring Andersen
Seniorforsker

lta@kb.dk
8946 2309

Forskere

Forskere

Ophavsret

Ophavsret

Flere og flere materialer bliver digitale, og ved enhver tænkelig digital service fra et bibliotek skal vi tage stilling til ophavsret. Det Kgl. Bibliotek har derfor etableret en særlig kompetence inden for området.