Opslagsværker

Biblioteket har en række opslagsværker (registranter, indekser og generelle opslagsværker), som du kan bruge som hjælp til at finde en bestemt avis.

Registranter

Registranter er fortegnelser eller lister. Følgende oversigter relaterer sig til indholdet i Statens Avissamling. Du kan downloade fortegnelserne som pdf:

Indekser

Indekser registrerer avisernes indhold, dvs. at du i dem får henvisninger til artiklerne. De bruges navnlig, hvis man leder efter avisstof af ældre dato. Spørg i Servicecentret på 1. sal efter følgende indekser:

  1. Berlingske politiske- og avertissementstidende (Morgen), 1864–1918
  2. Berlingske politiske- og avertissementstidende (Aften), 1892–1918
  3. Fædrelandet: Register over arbejdersagen i Danmark, 1871–1882
  4. Heimdal (kun det sønderjyske stof), 1896–1923
  5. Politiken, 1884–1924
  6. Socialisten / Socialdemokraten (kun socialhistorisk stof), 1871–1929
  7. Aviskronikindeks, 1940–1978
  8. Dansk artikelindeks, 1979–1992
  9. Dansk anmeldelsesindeks, 1979–1990

Den danske artikelbase, der rummer Aviskronik- og Dansk artikelindeks 1945 ff. samt Dansk anmeldelsesindeks 1991 ff., kan søges i:

Generelle opslagsværker

  • Avisårbogen 1924 ff. (link til opslag i bibliotekets database, hvor du kan bestille publikationen til lån)