Carl Nielsen spiller Carl Nielsen


Hvad er nu det for noget? - Carl Nielsen indspillede jo aldrig grammofonplader.
Nej, men en aften ca. 1917 på besøg hos gode bekendte satte han sig til klaveret - som så mange gange før - men denne aften snurrede en fonograf, og der blev skåret en valse.
125 kr.

Emil Telmanyi var også gæst den aften, og der blev skåret to valser - det tidligste der findes fra hans hånd.
Disse tre valser findes i Nationaldiskoteket, og danner grundlag for en cd-rom udgivelse.
Optagelserne lader meget tilbage at ønske - men sådan en fonograf i et privat hjem var legetøj som blev brugt for sjov.
Vi har suppleret med tidlige grammofon-udgivelser, hvor andre kunstnere spiller Carl Nielsen og Telmanyi spiller de samme Bach-stykker som dengang. Vi bringer historien i en fyldig booklet.

God fornøjelse med lytning og læsning.
Prisen er 125 kr.

Bestil