Dansk Refrainsang i Besættelsestiden

Men da privatøkonomien samtidig var ret god - der var næsten fuld beskæftigelse - havde de fleste gode lommepenge som kunne bruges efter forgodtbefindende.
De blev bl.a. brugt på grammofonplader - danske grammofonplader, der kom næsten ingen udefra. Bestsellerne var jazz, revy og - refrainsang.
Pladerne kostede det samme som i 1930’erne - 3,50 kr.
Disse ting medvirkede til at den danske grammofonbranche oplevede en opblomstring som aldrig før eller siden er set.
Det gav praktiske problemer, for der var ikke råmateriealer nok til så stor en produktion. Derfor omsmeltede man brugte plader for at kunne producere nye.
Tænk at skulle ofre en plade fra samlingen for at kunne købe en ny!

Musikken er meget lig refrainsangen fra 1930’erne, men med lidt mere raffinement i arrangementerne. Og der er nye navne på banen - Raquel Rastenni bevæger sig her væk fra jazzen, og indleder sin glorværdige karriere som refrainsangerinde. Peter Sørensen dukker op - senere kendt for "For de unge på 40" sammen med Susse Wold.
Og så er der naturligvis veteranerne. F.eks. Valdemar Davids med Teddy Petersen og hans Orkester - gamle kendinge - kan det gøres bedre!
Prisen er 100 kr.

Cd'en indeholder 24 numre. Den koster 100 kr. og kan bestilles her

Cd'ens indhold:

  1. Man kan ikke rationere Kærligheden
  Valdemar Davids

  2. Ved Landsbyens Gadekær
  Valdemar Davids

  3. Søndagssangen
  Kordt Sisters

  4. Noahs Sang
  Kordt Sisters

  5. Farvel lille Ven
  Peter Sørensen

  6. I dine brune Øjne
  Peter Sørensen

  7. Jeg har en lille Melodi
  Helge Leonhard

  8. Naar alt er forbi
  Gull-Maj Norin

  9. Nyn en Valsemelodi
  Gull-Maj Norin

  10. Solskins-Serenade
  Eddie Russell

  11. Regnvejrs-Serenade
  Eddie Russell

  12. Jeg har Hjertebanken i Fødderne
  Marguerite Viby

  13. To unge Hjerter
  Marguerite Viby

  14. Jeg nynner paa en Sang
  Marguerite Viby

  15. Pige med det lyse Haar
  Valdemar Davids

  16. Saa skøn som Solen
  Valdemar Davids

  17. Lykken til dig
  Aase Ziegler

  18. Det første rendez-vous
  Aase Ziegler

  19. Hun er mit Livs Kendingsmelodi
  Victor Cornelius

  20. Livets Melodi
  Victor Cornelius

  21. Har vi ikke
  Ole Monty

  22. En Aften med dig
  Raquel Rastenni

  23. Man skal ha' og gi' et Kys
  Raquel Rastenni

  24. Saa er det Kærlighed
  Raquel Rastenni