Navigation
 

Specialsamlinger

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus har en række ældre, danske samlinger af forskelligt indhold og karakter. Vi kalder samlingerne for "specialsamlingerne" eller ”særsamlingerne”.

Fælles for samlingerne er, at de er mere eller mindre komplette. Dvs. at der kan forekomme huller og mangler, men hver for sig kan de være interessante og gode kilder. Der er forskellige regler for benyttelse, herunder hjemlån, af samlingerne. Reglerne er nærmere beskrevet under den enkelte samling.

Det er forskelligt, hvornår samlingerne er blevet registreret. Derfor skal man søge og bestille materialet direkte på library.au.dk, Danbib, eller via Danbibs ”skaf”-funktionen.

Henvendelse om specialsamlingerne

kb@kb.dk