Navigation
 

Årsberetninger

Statsbibliotekets Arkiv rummer en omfattende uregistreret samling af danske årsberetninger fra institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger m.fl.

Et udvalg

 • Akademisk Arkitektforening / Danske Arkitekters Landsforbund. Årbog 1931 – 1995.
 • Amtsvandinspektørforeningen. Årsberetning 1929 – 1973.
 • Amtsvejinspektørforeningen. Årsberetning 1913 – 1949.
 • Arbejds- og Fabriktilsynet / Arbejdstilsynet. Beretning 1892 – 1985.
 • Arbejdsformidlingen og Arbejdsløshedsforsikringen mm. / Arbejdsdirektoratet. Beretning 1907 – 1983. Registreret fra 1984 ff. Findes også på internettet.
 • Arbeidshjemmet for døvstumme Piger i Kjøbenhavn. Årsberetning 1873 – 1962.
 • Arbejdsraadet. Beretning 1901 – 1932.
 • Arbejdsskolen. Beretning 1932 – 1960.
 • Atomenergikommissionen / Risø. Årsberetning 1957 – 1984. Registreret fra 1985 ff.
 • Banker og sparekasser. Beretning 1921 – 1987. Fortsættes som Beretning fra Finanstilsynet. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.
 • Brugsforeningsstatistik. Beretning 1928 – 1975
 • Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark / Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark. Beretning 1915 – 1984.
 • Det Classenske Fideikommis. Beretning 1888 – 1980.
 • Danmarks Afholdsforening. Årsberetning 1884 – 1992. Registreret fra 1993 ff.
 • Dansk Arbejdsgiverforening. Beretning 1913 – 1994.
 • Dansk Blindesamfund. Årsberetning 1911 – 1975.
 • Dansk Brandværnskomité / Dansk Brandteknisk Institut. Beretning 1920 – 1983.
 • Dansk Brændselskontrolforening / Dansk Kedelforening. Årsberetning 1918 – 1978.
 • Dansk Funktionærforbund. Beretning 1929 – 1984.
 • Dansk Gymnastik-Forbund. Årsberetning 1910 – 1966.
 • Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund / Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark / HK. Beretning 1910 – 1987.
 • Dansk Idræts-Forbund. Årsberetning 1912 – 1984. Registreret fra 1993 ff.
 • Dansk Industriberetning / Danmarks Industriforening og Industriraadet. Årsberetning 1915 – 1988.
 • Dansk Karetmagerforbund. Beretning 1908 – 1974.
 • Dansk Kommunalarbejderforbund / Forbundet af Offentligt Ansatte. Beretning 1937 – 1984.
 • Dansk Skotøjarbejder–Forbund. Beretning 1914 – 1982.
 • Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Beretning 1901 – 1971.
 • Dansk Standardiseringsråd /Dansk Standard. Årsberetning 1926 – 1987. Registreret fra 1988 ff.
 • Dansk Textilarbejderforbund. Beretning 1904 – 1977.
 • Danske Bankers Fællesrepræsentation / Den Danske Bankforening. Årsberetning 1965 – 1988. Fortsættes som Finansrådets årsberetning. Registreret fra 1989 ff. Findes også på internettet.
 • Danske Bibelselskab. Beretning 1814 – 1922. Registreret fra 1922 ff.´
 • De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger. Årsberetning 1930 – 1973.
 • Det danske Hedeselskab. Årsberetning 1866 - 1981.
 • De danske Mejeriforeninger. Beretning 1927 – 1987. Registreret fra 1987 ff.
 • Det Danske Post- og Telegrafvæsen / P & T. Beretning 1833 - 1993.
 • De Danske Provinsbankers Forening. Beretning 1907 – 1970.
 • De danske Skytteforeninger. Beretning 1872 – 1942.
 • De Danske Statsbaner / DSB. Beretning 1847 - 1984. Registreret fra 1985 ff.
 • Danske Statslån / Statens låntagning og gæld. Beretning 1922 – 2000. Registreret fra 2001 ff. Findes også på internettet.
 • Diakonissestiftelsens Hospital. Lægeberetning 1903 – 1975.
 • Direktoratet for Sygekassevæsenet. Beretning 1902 – 1973.
 • Dronning Louises Børnehospital. Beretning 1859 – 1971.
 • Finsens Medicinske Lysinstitut. Beretning 1900 – 1963.
 • Fjerritslev-Nørresundby-Frederikshavn Jernbane. Driftsberetning 1901 – 1967.
 • Forsikringsrådet / Forsikringstilsynet. Beretning 1905 – 1987. Fortsættes som Beretning fra Finanstilsynet. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.
 • Forvaltningsnævnet / Administrationsrådet. Årsberetning 1956 – 1983.
 • Frederiksberg Hospital. Beretning 1875 – 1980.
 • Guldsmede. Årbog 1948 – 1977.
 • Hammel-Aarhus Jernbanens Drift. Beretning 1902 – 1930.
 • Invalideforsikringsretten. Beretning 1921 – 1970.
 • Keramisk Forbund. Beretning 1919 – 1985.
 • Kirkelig Forening for Indre Mission i Kjøbenhavn. Beretning 1878 – 1950.
 • Kommunernes Landsforening. Beretning 1970 – 1987. Registreret fra 1988 ff.
 • Det kongelige Blindeinstitut. Beretning 1864 – 1944.
 • Det kongelige danske Haveselskab. Beretning 1864 – 1918.
 • Det kongelige danske Landhusholdningsselskab. Årsberetning 1816 – 1943.
 • Det Kongelige Fredriks Hospital / Rigshospitalet. Beretning 1870 – 1976.
 • Det Kongelige Teater. Beretning 1876 – 1987. Registreret fra 1992 ff.
 • Kredit- og Hypotekforeningerne. Beretning 1936 – 1970.
 • Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, oprettet af danske Frimurere. Beretning 1901 – 1950.
 • Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Beretning 1903 – 1987.
 • Københavns Amts Sygehus. Lægeberetning 1898 – 1970.
 • Københavns Brandvæsen. Beretning 1893 – 1973.
 • Københavns Hospitalsvæsen. Beretning 1866 – 1976.
 • Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio). Beretning 1945 – 1974.
 • Landsnævnet for Børneforsorg / Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorgen. Beretning 1938 – 1969.
 • Den landøkonomiske Konsulentvirksomhed. Beretning 1888 – 1911.
 • Det Lolland-Falsterske Jernbane Selskabs Drift. Beretning 1874 – 1987.
 • Murerforbundet i Danmark. Beretning 1902 – 1958.
 • Mødrehjælpsinstitutionerne. Beretning 1939 – 1974.
 • Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Beretning 1901 – 1987.
 • Nordfyenske Jernbanes Driftsberetning 1882 – 1966.
 • Ny Carlsberg Glyptotek. Beretning 1903 – 1974.
 • Odense Amts og Bys Sygehus. Lægeberetning 1897 – 1972.
 • Odsherreds Jernbanes Drift. Beretning 1899 – 1961.
 • Opdragelsesanstalten Himmelbjerggaarden. Årsberetning 1903 – 1945.
 • Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg og Landerupgaard. Beretning 1857 – 1923.
 • Priskontrolrådet / Monopoltilsynet / Konkurrencerådet. Beretning 1937 – 1989. Registreret fra 1990 – 1996.
 • Provinshandelsforeningerne / Provinshandelskammeret. Årsberetning 1901 – 1967.
 • Redningsvæsenet. Beretning 1859 – 1966.
 • Registertilsynet. Årsberetning 1979 – 1999. Fortsættes som Datatilsynets årsberetning. Registreret fra 2000 ff. Findes også på internettet.
 • Retslægerådet. Årsberetning 1909 – 1968. Registreret fra 1988 ff. Findes også på internettet.
 • Rigsombudsmanden på Færøerne. Årsberetning 1962 – 1985. Registreret fra 1989 - 2000. Findes også på internettet.
 • Sadelmager- og Tapetsererforbundet i Danmark. Beretning 1949 – 1973.
 • Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Beretning 1872 – 1963.
 • De samvirkende danske Husholdningsforeninger. Beretning 1936 – 1987. Registreret fra 1988 – 1992.
 • De samvirkende danske Husmandsforeninger / Dansk Familielandbrug / Dansk Landbrug. Beretning 1930 – 1988. Registret fra 1988 ff.
 • De samvirkende danske Landboforeninger. Beretning 1895 – 1988. Registreret fra 1989 ff.
 • De samvirkende Fagforbund / Landsorganisationen i Danmark / LO. Beretning 1905 – 1988. Registreret fra 1989 ff. Findes også på internettet.
 • De samvirkende jydske Husmandsforeninger. Beretning 1904 – 1988.
 • Snedkerforbundet i Danmark. Beretning 1910 – 1977.
 • Socialdemokratisk Forbund i Danmark / Det Socialdemokratiske Parti. Beretning 1910 - 1964.
 • Socialforskningsinstituttet. Beretning 1958 – 1987.
 • Sparekasserne i Danmark. Beretning 1892 – 1975.
 • St. Joseph´s Hospital i København. Beretning 1901 – 1972.
 • Statens Foderstofkontrol. Beretning 1926 – 1989. Derefter delvis indgået i Plantedirektoratets beretning. Registreret fra 1990 ff. Findes også på internettet.
 • Statens Forsøgsmejeri. Beretning 1925 – 1986.
 • Statens Fødselsanstalt i Jylland. Beretning 1911 – 1975.
 • Statens Husholdningsråd. Årsberetning 1936 - 1987. Derefter indgået i Forbrugerstyrelsens årsberetning. Registreret fra 1989 ff. Findes også på internettet.
 • Statens Planteavlsudvalg. Beretning 1901 – 1979.
 • Statens Skadedyrlaboratorium. Årsberetning 1948 – 1998. Udkommer herefter på internettet www.dpil.dk
 • Statsdyrskuekommissionen. Beretning 1888 – 1926.
 • Statsradiofonien / Danmarks Radio. Beretning 1946 – 1972. Registreret fra 1986 ff.
 • Statsregnskabet for Finansaaret… Beretning / Betænkning 1850 – 1998. Registreret fra 1999 ff. Fra 1996 tilgængelig via Økonomistyrelsen www.oes-cs.dk/bevillingslove/
 • Den sydfyenske Jernbanes Drift. Beretning 1877 – 1949.
 • Textilfabrikantforeningen. Beretning 1918 – 1971.
 • Tobaksarbejderforbundet i Danmark. Beretning 1917 – 1973.
 • Træindustriarbejderforbundet i Danmark. Beretning 1915 – 1973.
 • Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbaners Drift. Beretning 1880 – 1983.
 • Veterinærdirektoratet. Årsberetning 1922 – 1986. Registreret fra 1987 -1997.
 • Det Veterinære Sundhedsraad. Årsberetning 1871 – 1983. Registreret fra 1984 – 2000. Findes også på internettet.
 • Den zoologiske Have ved Kjøbenhavn / Zoo København. Beretning 1876 – 1986. Registreret fra 1988 ff.
 • Den Østsjællandske Jernbanes Drift. Beretning 1880 – 1957.
 • Aandssvageanstalternes Regnskaber / Direktøren for den sociale Særforsorg. Beretning 1891 – 1953.
 • Aarhus Amtssygehus. Beretning 1903 – 1973.
 • Aarhus Kommunes Hospitaler. Beretning 1902 – 1972.

Bestil