Navigation
 

Håndbøger

Arkivet rummer forskellige uregistrerede danske håndbøger og opslagsværker.

Et udvalg

 • Arbejdsgiverforeningens Haandbog 1901-1986.
 • Bankårbogen 1926-1973.
 • Beværterstandens Vejviser og Almanak 1898-1966.
 • Biografejerens Håndbog 1941-1983.
 • Brevposttakst 1941-1984.
 • Byggeriets Indkøbsbog 1965-1974.
 • Camping Danmark. Officiel fortegnelse over godkendte campingpladser i Danmark 1957-2000. Registreret fra 2002 ff.
 • Danmarks Vare- og Forretnings Vejviser 1885-1949.
 • Dansk Media Index 1961-1995. Registreret fra 1996 ff.
 • Dansk Væddeløbskalender  1905-1995.
 • Dansk Væddeløbsårbog 1905-1998.
 • Danske Bankpladser 1922-1988.
 • Danske Radiostationer. Fortegnelse over radiostationer i den maritime tjeneste 1937-1978.
 • Den danske Toldtarif med alfabetisk varefortegnelse m.m. 1928-1974.
 • Den Faste Voldgiftsrets kendelser / Arbejdsrettens domme 1909-1977.
  Derefter indgået i Arbejdsretligt tidsskrift.
 • Export Directory of Denmark / Dansk Eksportkalender 1927-1999.
 • Fagorganisationernes Håndbog: Arbejdsmarkedets opslagsbog 1944-1979.
 • Forelæsninger og Øvelser ved Københavns Universitet / Lektionskatalog 1792-1995. Registreret fra 1996 ff.
 • Forenede danske Motorejere. Haandbog 1. udg., 1914 – 9. udg., 1936.
 • Fortegnelse over autoriserede Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Danmark 1886-1992.
 • Fortegnelse over Danmarks Sparekasser, deres filialer og fællesorganisationer 1923-1990.
 • Fortegnelse over Fyrene i Kongeriget Danmark / Dansk Fyrliste 1836 – 30. udg., 1997. Senere udgaver er registreret.
 • Fortegnelse over samtlige Mejerier og Mejeriorganisationer i Danmark 1912-1971.
 • Håndbog for Hæren / Den Kongelige Danske Landmilitair-Etats Calender 1756-1969.
 • Håndbog for Studenter 1893-2001. Registreret fra 2002 ff.
 • Håndbog for Søværnet 1756-1969.
 • Håndbog for Toldetaten i Kongeriget Danmark 1871-1988.
 • Indenrigsk Avisfortegnelse 1864-1989.
 • Ingeniørens Indkøbsbog 1960-1990. Registreret fra 1992 ff.
 • Isberetninger 1922-1987.
 • Kommissioner, råd og nævn. Statsministeriet 1976-1989.
 • Kongeriget Danmarks Handelskalender 1883-2000. Registreret fra 2001 ff.
 • Kraks Fragtmandsliste 1926-1974.
 • Kraks Lommevejviser for København og Omegn 1911-1980.
 • Kraks Større Gårde & Skove 1956-1997. Registreret fra 1998 ff.
 • Kraks Vejviser 1772-1998. Registreret fra 1999 ff.
 • Kundgørelser for Hæren / Reskripter m.m. for den Danske Krigsmagt til Lands 1670-1988.
 • Kundgørelser for Søværnet 1873-1951.
 • Københavns Fondsbørs. Officiel kursliste 1964-1989. Registreret fra 1990 ff.
 • Landbrugshåndbog 1974-1998. Registreret fra 1999 ff.
 • Landbrugsårbog / Landøkonomisk Aarbog 1900-2000. Registreret fra 2001 ff.
 • Landøkonomisk Oversigt 1954-1999. Registreret fra 2001 ff.
 • LDV-bogen. Landsforeningen Danske Vognmænd 1960-1985. Registreret fra 1989 ff.
 • Ligningsvejledningen 1978-1990. Senere årgange er registreret.
 • Løsensbogen. Skriftsteder til hver dag i året suppleret med et salmevers 1891-2001. Registreret fra 2002 ff.
 • Meddelelser fra Landsskatteretten 1913-1986. Derefter indgået i publikationen Skat.
 • Meddelelser om Folkeskolen 1933-1959.
 • Media Scandinavia 1951-1989. Registreret fra 1990 ff.
 • Meteorologisk Instituts Vejrberetning / Vejrkort 1904-1981.
 • Pakkeposttakst 1940-1989.
 • Politiefterretninger 1867-1971.
 • Post- og Telegrafadressebog for Kongeriget Danmark 1936-1984.
 • Postadressebog for Kongeriget Danmark 1. udg., 1869 – 9. udg., 1921.
 • Postgirobogen 1938-1975.
 • Rigstelefonkatalogen 1901-1992.
 • Telex Danmark 1949-1988.
 • Trækningsliste over Obligationer. Danmarks Nationalbank m.fl. 1917-1978.

Bestil