Navigation
 

Love

Statsbibliotekets Arkiv indeholder en uregistreret samling af danske love.

Oversigt

  • Schultz lovbibliotek nr. 1, 1977 – nr.112, 1994. Senere udgaver er registreret.
  • Pios love nr. 1, 1913 – nr. 175.
  • A.O. Lov nr. 1 – nr. 384, 1958.
  • A.O. Bek bekendtgørelse nr. 1, 1922 – nr. 51, 1950.
  • Grundlove, kongelove, tronfølgelove og valglove.
  • Gamle love og cirkulærer omhandlende handel og industri, kommunalvæsen, medicinalvæsen, landbrug, forsikring, lønninger, pensioner og kontorhold, København, møntvæsen, militærvæsen, skatter og told, statsforfatning, undervisningsvæsen, trafikvæsen, skibsfart m.m.
  • Originale enkelttryk af forordninger m.m. for Danmark og Norge 1612-1814, Danmark 1815-1870, Norge 1640-1814, Hertugdømmerne 1601-1864, Island og Færøerne 1815-1899, Vestindien 1880-1917.

Bestil