Navigation
 

Vejvisere

Statsbibliotekets Arkiv rummer en stor uregistreret samling af danske vejvisere.

Den første danske vejviser udkom i 1770. Det var "Kjøbenhavns politiske Vejviser" udgivet af Hans Holck. Vejviseren indeholder både statskalender- og handelskalenderstof, foruden en adressebog.

Statsbiblioteket har Københavns Vejviser fra 1772 ff. (med mangler). Den bliver siden til Kraks Vejviser, da vejviserrettighederne overtages af Thorvald Krak i 1862.

Fra 1905 udvides Kraks Vejviser til også at omfatte provinsen. Den kommer dermed til at omfatte hele landet.

Kraks Vejviser er registreret fra 1999 ff.

Der findes desuden en lang række lokale vejvisere i  samlingen.

I samlingen er der også skattebøger, som samtidig er vejvisere. Her kan man se en fortegnelse over de enkelte skatteydere, samt hvilke skattebeløb der var pålignet de enkelte husstande. Skattebøgerne udkom til 1950´erne.

Bestil