Navigation
 

Digitale bibliografier

Det Kgl. Bibliotek - Arhus har digitaliseret nedenstående bibliografier, og referencerne er blevet integreret på library.au.dk.

Danske kommissionsbetænkninger 1850-1994

Danske kommissionsbetænkninger indeholder ca. 9.700 referencer, dækkende litteratur fra 1850 til 1994. Bibliografiens referencer kan søges i library.au.dk. Søgningen kan eventuelt afgrænses til selve bibliografien med følgende søgestreng: recordBase:sb_dkb.

Danske politiske partier 1970-92

Danske politiske partier indeholder ca. 1.000 referencer, der dækker litteratur fra perioden 1970 til 1992 om de danske politiske partier: organisatorisk, i forhold til vælgerne, i Folketinget og i Regeringssammenhænge. Bibliografiens referencer kan søges i library.au.dk. Søgningen kan evt. afgrænses til selve bibliografien med følgende søgestreng: recordBase:sb_dpp.

Dansk udenrigspolitisk bibliografi 1992-94

Dansk udenrigspolitisk bibliografi omfatter ca. 2.800 referencer dækkende litteratur fra 1992-94. Bibliografiens referencer kan søges i library.au.dk. Søgningen kan evt. afgrænses til selve bibliografien med følgende søgestreng: recordBase:sb_dub.

Missnord  1989-96

NIME, Nordiskt institut för Missionsforskning och Ekumenisk Forskning står bag MISSIO NORDICA's bibliografiske database over nordiske publikationer om missionsteologi, missionsarbejde og kristent u-landsarbejde udgivet ca. 1989-1996 i de nordiske lande samt tilsvarende materiale af nordiske forfattere publiceret i udlandet. Medtager bøger, artikler, organisationstryk, privattryk, interviews og anmeldelser m.m.  Bibliografiens referencer kan søges i library.au.dk. Søgningen kan eventuelt afgrænses til selve bibliografien med følgende søgestreng: recordBase:sb_mis