Navigation
 

Ældre politiske skrifter

Statsbiblioteket har en uregistreret samling af ældre politiske skrifter helt tilbage fra 1600-tallet og langt op i 1700-tallet.

Samlingen indeholder skrifter om nordiske og især slesvigske forhold, herunder interessante danica om specielt den store nordiske krig.

Samlingen fylder ca. 4 meter, men mange af skrifterne er tynde, så antallet er forholdsvis større, end man tror.

Se fx skriftet "Relation" (pdf), der består af eet blad.

Henvendelse om Ældre politiske skrifter

Kontakt servicetelefonen på 8946 2123 eller skriv til udlaan.aarhus@kb.dk