Navigation
 

Illegal samling

Illegal samling er helt lovlig. Den består af bøger, tidsskrifter og andet materiale, der blev udgivet illegalt under Danmarks Besættelse 1940-1945.

Illegal Samling omfatter ikke mere end cirka fem meter. Fem meter for de fem onde år. Hvert et blad, hvert et tryk, er næsten bogstaveligt talt produceret med livet som indsats. Og distribueret med den samme risiko.

Den autoriserede oversigt over materialet er ”Besættelsestidens illegale blade og bøger, 1940-1945” af Leo Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen. Udgivet af Det Kongelige Bibliotek i 1954.

Samlingen består af tre hoveddele: 1) Bøger, 2) Blade, og 3) Flyveblade, falske illegale blade, udenlandske blade produceret til Danmark, mærkater og andet.

Statsbiblioteket har ca. 80 % af den samlede mængde bøger. Bøger, der ofte kun er på 8 eller 12 sider, og som ofte findes i flere versioner.

Vi har lidt over halvdelen af de illegale blade, men til gengæld også en mikrofilm med Det Kongelige Biblioteks samlede bestand. Du finder Niels Roland Rasmussens registrant over Statsbibliotekets mikrofilm.

Af den øvrige masse har vi også en god del, og kan som illustration bringe forsiden til et blad udgivet i Sverige af Erik Reske-Nielsen, der måtte flygte fra Aarhus efter at have startet det meget virksomme blad ’Budstikken’.

Materialet kan udlånes til brug på læsesal. Fotokopier kan leveres.

Ekspedition efter aftale.

Henvendelse om Illegal samling

kb@kb.dk