Navigation
 

Kvindehistorisk Samling

Hele samlingen er overført til Rigsarkivet.

I øjeblikket registreres samlingen, så arkivalierne fremover bliver søgbare via Rigsarkivets søgebase.
Registreringen forventes afsluttet i løbet af 2017.

Samlingens historie og indhold

Kvindehistorisk Samling blev oprettet i 1964 med hjemsted på Statsbiblioteket. Fra 1987 fik samlingen status af nationalt kvindearkiv og blev samtidig integreret i Statsbiblioteket som særsamling, der yder dokumentation og information om dansk kvindeforskning.

Tidligere leder af samlingen Eva Lous fortæller om samlingen på KVINFOs webmagasin.

Samlingen rummer

Arkiver fra danske kvindeorganisationer og fra de nye kvindebevægelser, fx:

> Dansk Kvindesamfund (Registrant over Dansk Kvindesamfunds Arkiv)
> Kvindelige Akademikere
> Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
> Rødstrømpebevægelsen
> Personarkiver fra kvinder, der har arbejdet kvindepolitisk
> Båndinterviews
> Fotos, portrætter og organisationsbilleder
> Plakater - mere end 1.000 - de ældste fra begyndelsen af det 20. århundrede
> Pjecer og småtryk
> Avisklip, mere end 100.000 udklip ordnet efter emne og personnavn (Emneregistrant)
> Håndbøger og tidsskrifter.

Dele af samlingen er blevet digitaliseret i løbet af 2013-14.