Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Adgang til samlingerne / Specialsamlinger / Skoleårsskrifter og -blade fra folkeskoler og gymnasier i København
Kulturarv
Navigation
 

Skoleårsskrifter og -blade fra folkeskoler og gymnasier i København

Et udvalg - København og Frederiksberg

 • A. Schmidts Borgerskole og Realskole.  - Efterretninger 1874 - 1906.
 • Agnes Schmidts højere Pigeskole. - Meddelelser 1875 – 1892.
 • Billes Skole. Forberedelses- og Realskole for Piger og Drenge 1887- / Billes Skole og Billes Kursus til Præliminæreksamen / Kaptajn Johnsens Skole 1936-.
  Årbog 1900 - 1918 + 1925 - 1929.
 • Bispebjerg Skoleblad. Organ for Grundtvigsskolen (1938-) og Bispebjerg Skole (1912-).
  1944 - 1952. Er registreret.
 • Bordings Friskole 1945-. - Årsberetning 1948 ff. Er registreret.
 • Borgerdydselskabets skole 1787-1788 / Borgerdydskolen paa Christianshavn 1788-1893 / Borgerdydskolen i Helgolandsgade 1893-1919 / Vestre Borgerdydskole 1919-1991 / VB, Vestre Borgerdyd Gymnasium og HF 1991-2007 / Københavns åbne Gymnasium 2007-.
  Indbydelsesskrift / Årsskrift 1840 – 1976. Er registreret.
 • Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1787-1919 / Østre Borgerdydskole 1919- / Østre Borgerdyd Gymnasium 2000- / Gefion Gymnasium 2010-.
  Indbydelsesskrift / Årsskrift 1839 - 1990. Er registreret.
 • Centrum. Østre Borgerdydskole. - 1, 1930 – 34, 1964.
 • Den Bressendorff-Femmerske pigeskole 1901-1923. - Årsskrift 1903 – 1920.
 • Caroline Wroblewskys Pigeskole 1818-1873 / Frøken Løbners Skole 1873-1892 / Karen Kjærs Skole 1892-1919 / Nørre Gymnasium. Karen Kjærs Skole 1919-1971 / Nørre Gymnasium 1971-.
  Årsskrift 1873 - 1890 +  1897 - 1984.
 • Christianshavns Døttreskole 1799-.
  Årsskrift 1873 – 1937. Registreret fra 1947 - 1988 + 1997 – 1999.
 • C.S.F. Organ for Christianshavns Skole (1865-). - 1, 1930 - 5, 1935.
 • CSE. Organ for Christianshavns Skole (1865-). - 1, 1942 - 12, 1953.
 • C.L. Wolffsens Drengeinstitut. - Beretning 1862 - 1885.
 • Den Classenske Legatskole 1793-. - Meddelelser 1900 – 1914.
 • Dagmar Nielsens Pigeskole / K.F.U.M.´s Seminarieskole 1922-.
  Årsberetning 1901 - 1921 + 1923 - 1937.
 • Det danske Selskabs Skole 1899-1911. - Årsskrift 1899 – 1910.
 • Domskolen / Vor Frue Skole 1209-1817 / Metropolitanskolen 1817- / Gefion Gymnasium 2010-.
  Indbydelsesskrift / Årsskrift 1777 ff. Er registreret.
 • Metropolitaner-Samfundet. - Årsskrift 1, 1907 – 22, 1940.
 • Drenge-asylskolen. - Beretning 1852 - 1876
 • Efterslægtselskabets Skole 1786-1988 / Efterslægtselskabets Gymnasium 1988-1991 / HF-Centret Efterslægten 1991-.
  Efterretninger / Årsskrift 1851 ff. Er registreret.
 • Efterslægten. Organ for Efterslægtselskabets Skole. - 1, 1937 - 1946.
 • Non Nobis / Pro Nobis. Organ for Efterslægtselskabets Skole.
  1935 - 1936 + 1945 - 1946 + 1953 - 1965.
 • Einar W. Friderichsens højere Pigeskole. - Beretning 1902 - 1914.
 • F.A.C. Møllers Borgerskole 1843-1860 / Clausens Borgerskole 1860-1862 / Clausens Realskole 1863-1882 / Kjær og Lyngbyes Realskole 1883-1919 / Københavns kommunale Drengeskole i Ravnsborggade 1919-1923 / Sankt Annæ Vestre Skole 1923-1938 / De forenede Kirkeskoler, Sangskolen 1938-1953 / Københavns Kommunes Sangskole / Sankt Annæ Gymnasium 1953-.
  Meddelelser / Årsskrift 1860 – 1881 + 1887 – 1919 + 1953 – 1998.
  Registreret fra 1999 ff.
 • Fanny Christensens Skole / Pigeskole. - Meddelelser 1888 - 1898 + 1904 - 1908.
 • Finn Tullinius´ Skole 1922-. - Meddelelser 1922 - 1938.
 • De forenede Kirkeskoler 1864-1938 / De forenede Kirkeskoler. Sangskolen 1938-1953 / Sankt Annæ Gymnasium 1953-.
  Efterretninger / Årsskrift 1864 – 1938 + 1953 – 1998. Registreret fra 1999 ff.
 • De forenede Kirkeskolers Betalingsskole for Drenge 1890- / Kommunens Belønnings- og Betalingsskole 1899- / Kommunens Mellem- og Realskole på Forchhammersvej 18 1912- / Forchhammersvejs og Vestervoldgades Skole, Vestervoldgade 98 1935 - 1937.
 • Meddelelser 1891 - 1908.De forenede Kursus 1908-1921. Sammenslutning af Døckers kursus (1879-), Lang & Hjorts Kursus (1886-), Undervisningsanstalten Kjøbenhavn / Kursus København (1882-), Wedels Kursus og Eksamenskursus Lykeion (1898-).
  Meddelelser 1908-1916.
 • De forenede Præliminærkusus, Linnesgade 22. 1921-. Tidligere Døckers kursus (1879-) og Lang & Hjorts Kursus (1886-).
  Meddelelser 1921 - 1960.
 • Døckers kursus, 1879-1921 / Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1979 / Statens kursus til studentereksamen 1979-1986 / Frederiksberg Studenterkursus 1986- / VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
  Meddelelser / Årsskrift 1880 – 1921. Registreret fra 1921 – 1975.
 • Lang & Hjorts Kursus 1886-1921 / Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen 1921-1979 / Statens kursus til studentereksamen 1979-1986 / Frederiksberg Studenterkursus 1986- / VoksenUddannelsescenter Frederiksberg.
  Årsskrift 1887 – 1919. Registreret fra 1921 – 1975.
 • Undervisningsanstalten Kjøbenhavn / Kursus København 1882-. Sammenlagt med Lang & Hjorts Kursus i 1912. -
  Årsberetning 1883 - 1911.
 • Eksamenskursus Lykeion 1898-. Sammenlagt med Kursus København i 1910.
  Meddelelser 1900 - 1910.
 • Wedels Kursus. - Meddelelser 1897 - 1916.
 • Det Forenede Velgjørenheds Selskabs Drengeskole 1834- / Frederik Barfods Skole.
  Beretning 1931 - 1945 + 1986 - 2007.
 • Medlemsblad for D. F. V. S. S. E. F. / Det Forenede Velgjørenheds Selskabs Skoles (1834-) Elevforening. - 1, 1905 - 1970.
 • Det Søsterlige Velgørenheds Selskabs Skole 1790-1950. - Beretning 1799 - 1943.
 • Fr. Friis´ Realskole. - Indbydelsseskrift 1845 - 1857.
 • Frederiksberg Realskole 1881-1919 / Svanholm Forberedelsesskole 1919- /  Niels-Hjort Skolen 1926- / Sammenlagt med Thorvaldsenskolen i 1933.
  Meddelelser 1881 - 1934.
 • Frederiksberg Skolevæsen. - Beretning 1885 - 1941.
 • Friskole for Pigebørn 1833- / Friskole for Døttre af Handelsklassen og Embedsstanden / Døttreskolen til Frederik den Sjettes Minde / Camilla Whittes højere Pigeskole og Børnehave 1839-.
  Beretning 1834 – 1919.
 • Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro 1805- og den jødiske pigeskole, Carolineskolen 1810- / Carolineskolen, Jødisk Fællesskole 1945-.
  Beretning 1902 – 1942.
 • Frk. J. Sachmann´s Pigeskole. - Meddelelser 1885 – 1916.
 • Frk. Jessens Drenge Forberedelsesskole 1858-1889 / J.V. Jessens Latin- og Realskole 1889-1898 / Industribygningens Latin- og Realskole 1899-1904 / Henrik Madsens Latin- og Realskole 1904-1919 / Sankt Jørgens Gymnasium 1919-1991.
  Årsskrift 1881 – 1991.
 • Brændpunktet. Organ for Henrik Madsens Skole (1858-) og Ingrid Jespersens Skole (1894-).
  1, 1911 - 6, 1917.
 • Frk. L. Engelhardts Skole 1881-1919 / Rysensteen Gymnasium 1919-.
  Årsskrift 1886 - 1998.
 • Frk. Storms Forberedelsesskole for Drenge 1879-1901 / Feilbergs Forberedelsesskole for Drenge 1902-1930.
  Beretning 1898 - 1930.
 • Frk. Westergaards Institut / Frk. Westergaards Skole. - Meddelelser 1858 - 1877.
 • Frkn. M. og C. Grundtvigs Privatskole. - Meddelelser 1907 - 1911.
 • Fru Lundings Forberedelsesskole. - Meddelelser 1881 - 1906.
 • Frøken A. Rørbyes højere Pigeskole. - Beretning 1875 – 1895.
 • Frøknerne H. og N. Gedes Pigeskole. - Meddelelser 1877 - 1886.
 • Frøknerne Smiths Pigeskole 1820- / H. Smiths Skole 1820-1889.
  Meddelelser 1878 - 1889.
 • Gammelholms Forberedelsesskole for Drenge / Gammelholms Latin- og Realskole 1872-1909.
  Meddelelser 1875-1909. Er registreret.
 • Gratistskolen / Den Holckiske Gratistskole 1776-1899.
  Efterretninger 1863 + 1888 - 1899.
 • H. Adlers Fællesskole 1893-1919 / Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole 1919-1992 / Sortedamskolen 1992-.
  Meddelelser 1893 – 1988 + 1991 – 1994 + 2003 – 2005.
 • Haderslev Læreres Skole 1864-1890. - Efterretninger / Indbydelsesskrift 1864 – 1890.
 • Hauchs Latin- og Realskole 1872-1890. - Meddelelser 1873 – 1890.
 • I. Ingwersen & H. Ellbrechts Skole. - Årsskrift 1907 – 1935.
 • I. Wedersøes Skole. - Årsberetning 1879 - 1894.
 • Ingrid Jespersens Skole 1894-. - Meddelelser 1898 – 1975. Er Registreret.
 • J.H.Teisens højere Pigeskole 1888-. - Meddelelser 1888 – 1907.
 • J. Leerbech og S. Milos pigeskole 1878-1919 / H.C. Ørsteds Vej Pigeskole 1919- / Mellem- og Realskolen for Piger på H.C. Ørsteds Vej. Sammenlagt med Thorvaldsenskolen i 1934.
  Årsberetning 1902 - 1923.
 • J. M. Hertz's Forberedelsesskole for Drenge. - Årsberetning 1895 - 1904.
 • Johannesskolen 1910-. - Årsskrift 1911 - 2006.
 • K. Thejlls højere Pigeskole / Østerbros højere Pigeskole (Frk. Kochs Skole) 1915-1919 / Københavns Kommunes Pigeskole i Rosenvænget 1919-1927 / Holsteingades Kommuneskoles Mellemskole 1927-1929.
  Meddelelser 1903 - 1918.
 • Rosenvængets Privatskole. - Meddelelser 1894 - 1906.
 • Det Kgl. Vajsenhus 1727-. - Årsskrift 1870 – 1988. Registreret fra 1990 ff.
 • Vaisenhusianerbladet. Vajsenhusianernes Forening Det gode Minde (1858-).
  1, 1902 - 82, 1984.
 • De kommunale Fortsættelseskursus 1897-1923 / Københavns Kommunes Aftenskole 1943-1952 / Københavns Kommunes Aftenskole og Aftenhøjskole 1952-1978 / Københavns Kommunes Aftenskole 1978-1990.
  Årsskrift 1953 – 1961.
 • Fortsætteren. Organ for Frederiksberg kommunale Fortsættelseskursus (1900-).
  1, 1935 - 31, 1967.
 • Det kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen 1753-1918 / Det Kgl. Opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse 1918-2004.
  Efterretninger 1875 – 1964.
 • Opfostringshusforeningens (1872-) Medlemsblad / Skorpen. Forening for tidligere elever - skorper – fra kostskolen Det kongelige Opfostringshus, Skorpeskolen.
  1, 1894 - 1970 + 1989 - 1995. Registreret fra 107, 2000 ff.
 • Krebs' Skole 1872-. - Meddelelser / Årsskrift 1872 - 2007. Er registreret.
 • Kursus til Studentereksamen (Skindergade 31) 1924- / Akademisk Kursus / Akademisk Studenterkursus.
  Årsskrift 1928 – 1974.
 • Det Kjøbenhavnske Borger- og Almueskolevæsen / Københavns kommunale Skolevæsen 1934- / Københavns Skolevæsen 1990-.
  Beretning 1844 - 1987. Registreret fra 1988 - 1996.
 • L. Jacobsens og Ad. Pfeiffers Realskole 1885- / L. Jacobsens Skole / Nørrebros Realskole.
  Meddelelser 1885- 1903.
 • Lergraven. Organ for Lergravsvejens Skoleforening. Lergravsvejens Skole (1918-).
  1, 1933 - 12, 1944.
 • M. Rousings højere Pigeskole. - Årsskrift 1886 – 1908.
 • Mariboes Skole 1833-1899. - Meddelelser 1850 – 1897.
 • Marie Bobergs Pigeskole 1908-1916 / Dr. Priemers Vejs Gymnasium 1916-1919 / Falkonergårdens Gymnasium 1919- / Falkonergårdens Gymnasium og HF.
  Indbydelsesskrift / Årsskrift 1919 - 1972 + 2000 – 2004.
 • Marie Bobergs skole og kursus for unge Piger ca. 1885- / Marie Bobergs skole.
  Meddelelser 1891-1916. Er registreret.
 • Marie Kruses Skole, Kbh. 1869- / Sammenlagt med Farum private Realskole i 1971 / Marie Kruses Skole, Farum 1971-.
  Årsskrift 1886 - 2000. Er registreret
 • Marie Købkes Pigeskole. - Årsberetning 1879 - 1892.
 • Mathilde Borums Pigeskole. - Meddelelser 1875 - 1894.
 • Medlemsblad for Lollandsvejens Skoleforening (1926-). - 1, 1929 - 17, 1945.
 • Melchiors Borgerskole 1861-. - Efterretninger 1861 – 1907.
 • N. Zahles Seminarieskole 1895-. - Årsskrift 1896 - 1994. Registreret fra 1998 ff.
 • N. Zahles Skole 1851- / N. Zahles Gymnasieskole.
  Årsskrift 1862 - 1988. Registreret fra 1999 ff.
 • Niels-Hjort Skolen 1854-. - Meddelelser 1925 - 1934.
 • Den nye Latin- og Realskole på Nørrebro / Winkel Horn og Slomanns Latin- og Realskole 1885-1887 / Slomanns Latin- og Realskole 1887-1912.
  Meddelelser 1885 – 1912.
 • Den Nye Skole (Adolf Langsteds Skole) 1897-1905. - Meddelelser 1899 - 1904.
 • Nyssums Realskole. - Efterretninger 1863 - 1878.
 • Nørrebros Døtreskole. - Beretning 1863 – 1908.
 • Latin- og Realskolen i Store Kongensgade 1859-1878 / Lyceum Latin- og Realskole 1878-1899 / Lyceum. Nørrebros Latin- og Realskole 1899-1910.
  Meddelelser 1859 - 1910.
 • Nørrebros Realskole 1865-1873 / Nørrebros Latin- og Realskole 1873-1899 / Lyceum. Nørrebros Latin- og Realskole 1899-1910.
  Meddelelser 1867 – 1910.
 • Octavia Steenbergs højere Pigeskole. - Meddelelser 1876 – 1909.
 • Ph. Paludan-Müllers Pigeskole 1878-. - Meddelelser 1879 - 1900.
 • Pigeskolen i Willemoesgade 19 / Fru Lunds Borgerpigeskole 1886-1913 / Willemoesgades Mellem og Realskole 1914-1915 / Ole Suhrsgades Mellem og Realskole 1916-1919 / Københavns kommunale Fællesskole i Ole Suhrsgade 1919-1945 / Ole Suhrsgades Skole 1945-1980.
  Meddelelser 1901 - 1919.
 • Rahbeksskolen for Drenge 1919-1934 / Rahbekskolen 1934-1992.
  Meddelelser 1923 – 1934.
 • Rahbeksskolen for Piger 1919-1934 / Rahbekskolen 1934-1992.
  Meddelelser 1923 – 1934.
 • Realskolen for Frederiksberg og Vesterbro 1854-1856 / Latin- og Realskolen på Værnedamsvejen 1856-1883 / Schneekloths Latin- og Realskole 1883-1904 / Schneekloths Latin- og Realskole og Hertz´ Forberedelsesskole 1904-1919 / Svanholm Gymnasium 1919-1930 / Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1930-1986 / Schneekloths Gymnasium 1986-1992.
  Årsskrift 1857-1992. Er registreret.
 • Rosenvangskolen 1922-. - Beretning 1922 - 1934.
 • Sankt Joseph Skole 1906- / Katolsk Centralskole 1940-1988 / Sankt Ansgars Skole 1988-.
  Beretning 1968 – 1989.
 • Sct. Joseph Søstrenes Skole 1858- / Sct. Joseph Søstrenes franske Skoler / Den franske Pigeskole / Institut Sankt Joseph / Sankt Joseph Skole / Den Franske Skole.
  Meddelelser 1910 - 1954 + 1973 - 1995.
 • Sankt Knuds Skole 1869-1971. - Meddelelser 1908 - 1959.
 • Niels Steensens Gymnasium 1950-. - Beretning 1951 - 1975. Registreret fra 1994 ff.
 • Sankt Petri Schule Kopenhagen 1575- / Sankt Petri Skole København.
  Jahresbericht 1891 – 1944 + 1968 - 1991. Registreret fra 1993 ff.
 • P. F. Organ for Petrianerforeningen. Foreningen af tidligere Elever fra Sct. Petri Skoler (1575-).
  1, 1924 - 1943.
 • Det Schouboeske Institut 1794-1814. - Indbydelsesskrift 1801 – 1806.
 • Skolekammeraten. Medlemsblad for Østerrigsgades Skoleforening. Østrigsgades Skole (1906-).
  1, 1924 - 26, 1950.
 • Skolen på H. C. Ørsteds 65 og 67 1865- / Hans Gregersens Skole.
  Meddelelser 1865 – 1933.
 • Sundby Realskole (Klaumans Skole) / Sundby højere Almenskole 1909-1919 / Fællesskolen i Sundbyerne 1919-1923 / Sundby Gymnasium 1923-1924 / Christianshavns Gymnasium 1924-
  Skoleefterretninger / Årsskrift 1886 - 1918 + 1922 – 1986 + 1989 - 1990. Registreret fra 1999 ff.
 • Neves Realskole. Sammenlagt med Sundby højere Almenskole i 1909.
  Meddelelser 1896 - 1909.
 • Tejlmann´s Borgerskole / Realskole. - Efterretninger 1883 - 1891.
 • Th. Moltkes Borgerskole for Pigebørn 1870 – 1892 / Linnésgades Latin- og Realskole 1892-1895 / Østersøgades Latin- og Realskole (drenge) og Comtesse Moltkes Pigeskole 1895-1913 / E. Bays og Th. Moltkes Skoler 1913- / Østersøgades Gymnasium / Kildegård Gymnasium, Gentofte 1964- / Kildegård Privatskole 2005-.
  Årsskrift 1874 – 1964 + 2000 – 2005.
 • Uglen. Skole-Avis for Østersøgades Gymnasium. - 1, 1924 - 15, 1945.
 • Thorvaldsenskolen (Karen Kjærs Skole) 1920-. - Meddelelser 1924 - 1934.
 • Undervisningsanstalten for Pigebørn af Embedsmænd 1804-. - Regnskab 1805 – 1822.
 • V. Schmidt-Phiseldeck og A. Tiemroths Skole 1889-1910. - Meddelelser 1890 - 1910.
 • Wedins Kursus 1918-. - Årsberetning 1931 - 1950.
 • Vesterbros Borger- og Realskole 1871-. - Efterretninger 1872 - 1903.
 • Vilhelmine Køhlers Skole. - Årsberetning 1880 - 1894.
 • Villakvarterets Døtreskole. - Årsberetning 1883 - 1902.
 • Villakvarterets Forberedelses- og Realskole 1879-1880 / Frederiksberg Latin- og Realskole 1880-1907 / Frederiksberg Gymnasium 1907-.
  Indbydelsesskrift / Årsskrift 1880 – 1989.
 • Winding og Hammers Borger- og Realskole. - Efterretninger 1870 - 1880.
 • Det von Westenske Institut 1799-1893. - Indbydelsesskrift / Efterretninger 1833 – 1893.
 • Østerbros Døtreskole. - Meddelelser 1884 - 1900.

HENVENDELSE OM Skoleårsskrifter og -blade fra folkeskoler og gymnasier i København

Kb@kb.dk