Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Adgang til samlingerne / Specialsamlinger / Vejvisere og Handelskalendere
Kulturarv
Navigation
 

Vejvisere og Handelskalendere

Biblioteket har en række ikke-registrerede samlinger af vejvisere, lokale vejvisere, amtsvejvisere, skattebøger og danske handelskalendere. Der kan være mangler i samlingerne.

VEJVISERE

Den første danske vejviser udkom i 1770. Det var "Kjøbenhavns politiske Vejviser" udgivet af Hans Holck. Vejviseren indeholder både statskalender- og handelskalenderstof, foruden en adressebog.

Biblioteket har Københavns Vejviser fra 1772 ff. Den bliver siden til Kraks Vejviser, da vejviserrettighederne overtages af Thorvald Krak i 1862.

Fra 1905 udvides Kraks Vejviser til også at omfatte provinsen. Den kommer dermed til at omfatte hele landet.
Kraks Vejviser er registreret fra 1999 ff.

Københavns Biblioteker har med støtte fra Kraks Fond digitaliseret Kraks Vejviser årgang 1770-1969. Årgangene 1966-1969 vil løbende blive lagt på siden.
Se Kraks Vejvisere 1770-1969

Der findes desuden en lang række lokale vejvisere i samlingen.

Handelskalendere:
De danske handelskalendere er vejvisere over erhvervslivet og de kan bl.a. bruges af lokalhistorikere til at beskrive erhvervslivets udvikling i lokalområdet.

Den første danske handelskalender udkom i 1765. Det var Kjøbenhavns Handelsspeil udgivet af Hans Holck. I 1766 udkom 2. årgang under navnet Danmarks Handels-Speil. Den omfatter foruden København også alle danske købstæder. I senere årgange optages endvidere byerne i Norge og Hertugdømmerne, og navnet ændres ved hver udvidelse. Med en lille afbrydelse udkom denne bog årligt indtil 1780.

Bogen har et indholdsrigt fagregister over handlende og fabrikanter med deres bopæle, samt en mængde for handelsstanden vigtige oplysninger om brevporto, toldvæsenet, veksler, takster m.m.

Statsbiblioteket har Danmarks og Norges samt Hertugdømmenes Slesvigs og Holsteens Speil for året 1777, samt De Kongelig Danske Rigers og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl for året 1780.

Samlingen indeholder endvidere:
Kongeriget Danmarks Handels-Kalender for årene 1883-84, 1887-88, 1891-93, 1896-97, 1901-02, 1904-05, 1908-09 og 1914 ff. De første udgaver indeholder en fortegnelse over industri- og næringsdrivende i det egentlige Danmark, Færøerne, Island og Dansk Vestindien, et postadresse-register samt oplysninger af interesse i alle handelsforhold. Handelskalenderen er registreret fra 2001 ff.

Kraks Vejviser: Industri- og Handelsvejviser for Danmark 1772-1998. Vejviseren er registreret fra 1999 ff.

Export Directory of Denmark / Dansk Eksportkalender 1927-1999. Udgivet af Krak i samarbejde med Udenrigsministeriets Erhvervskontor.

Mercantil-Calender for det danske Monarchie udkom fra 1851 til 1869. Kalenderen har en mercantil adressebog med en fortegnelse over embedsmænd, procuratorer, købmænd, fabrikanter m.m., et skibsregister samt forskellige oplysninger vedrørende navnlig handel og søfart. Statsbiblioteket har årgangene 1860, 1862 og 1867.

Henvendelse om vejvisere og handelskalendere

kb@kb.dk