Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Analog bevaring
Kulturarv

Bevaring af fysiske medier


Som nationalbibliotek, overcentral og universitetsbibliotek har biblioteket store mængder af fysiske materialer. Der er ca. 5 mio. fysiske enheder i biblioteket, hvoraf størstedelen udgøres af bøger, tidsskrifter og aviser. Statsbiblioteket har herudover omfattende samlinger af audiovisuelle medier (valser, grammofonplader, spole-, kassette- og videobånd, cd’er, dvd’er mv.). Tilsammen fylder det hele 103 hyldekilometer – svarende til strækningen mellem Aarhus og Middelfart.

Bevaringsopgaver

Som nationalbibliotek har vi særlige bevaringsopgaver for pligtafleverede materialer. Ifølge Lov om pligtaflevering skal der afleveres to eksemplarer af alle danske udgivelser til Det Kgl. Bibliotek. Der er en arbejdsdeling mellem de to lokationer, således at biblioteket i København har bevaringsansvar for bøger og tidsskrifter, mens det i Aarhus har bevaringsansvar for aviser og audiovisuelle medier. Det Kgl. Biblioteks, Aarhus' eksemplarer af de danske bøger og tidsskrifter er brugseksemplarer, dvs. de udlånes.

Præventiv bevaring

Bibliotekets bevaringsstrategi er såkaldt ’præventiv bevaring’. Det betyder at vi forebygger slitage af danske bøger og tidsskrifter ved at indbinde dem. Nogle materialer er særligt skrøbelige, fordi de gradvis nedbrydes på grund af materialernes kemiske sammensætning.

Det gælder fx aviser lavet af syreholdigt papir eller nogle typer af spolebånd, som klistrer sammen, når de ældes. Sådanne materialer skal opbevares i magasiner med stabile klimaforhold (temperatur, luftfugtighed), fordi det ’bremser’ nedbrydningen. I erkendelse af avispapirets skrøbelighed, begyndte biblioteket i 1970’erne at mikrofilme alle danske dagblade, og ca. 2/3 af dagbladene findes i dag på mikrofilm.

Ud over at sikre indholdet i aviserne, har mikrofilmningen også betydet, at originalaviserne skånes i forbindelse med brug. Endvidere etablerede biblioteket i 2007 et særligt indrettet magasin til aviserne. De audiovisuelle medier og andre unikke materialer opbevares i et særligt klimareguleret sikringsrum.

Kulturministeriet lavede i 2003 en grundig analyse af bevaringstilstanden i de store kulturinstitutioner og publicerede resultaterne i rapporten ”Bevaring af kulturarven”.  Denne blev fulgt op af to tilstandsvurderinger, leveret af to uafhængige eksterne eksperter i 2013. Tilstandsvurderingerne danner grundlag for bibliotekets aktuelle bevarings- samt digitaliseringsstrategi.