Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Avissamlingen100aar / Historien bag Statens Avissamling
Kulturarv

Historien bag Statens Avissamling

Statens Avissamling er en af de største og ældste samlinger af kulturarv, som biblioteket har ansvaret for at bevare. De første aviser blev modtaget i 1902, da Statsbiblioteket blev oprettet, og bestod af dubletter af aviserne fra 1820-1902 fra Det Kongelige Biblioteks samling.

I de efterfølgende år modtog biblioteket med grundlag i Pligtafleveringsloven de nye aviser.

Mange pligtafleverede aviser

Pligtaflevering af aviserne i begyndelsen af 1900-tallet var ret omfattende, idet både Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket i København hver modtog et eksemplar. Derudover skulle landsarkiverne have et eksemplar af regionale aviser.

De mange aviser begyndte efterhånden at volde store plads- og håndteringsproblemer på bibliotekerne, og overbibliotekar ved Statsbiblioteket Vilhelm Grundtvig foreslog derfor i 1910, at der blev oprettet et 'avisdepot' som løsning.

Aviser i fodfolkskasernen

Der gik mange år med forhandlinger, inden Statens Avissamling blev oprettet ved lov 17. maj 1916. Præcis to år senere i 1918 trådte den første låner ind på avislæsesalen i Aarhus.

Staten havde erhvervet den tidligere kaserne i Høegh-Guldbergs Gade for 300.000 kr. samt den tilknyttede bøssemagerbolig for 80.000 kr. På kasernens fire etager blev der opsat 3.200 hyldemeter reoler, i bøssemagerboligen blev der indrettet læsestue, bogbinder-værksted og ekspeditionslokaler samt bolig for avisforvalteren.

Otte studiepladser

I læsestuen var der indrettet otte publikumspladser til studiebrug. Nye aviser kunne man ikke læse her, for pligtaflevering skete kun to gange om året, hvorefter aviserne blev indbundet. I det omfang der var tid til det, foretog personalet informationssøgninger i aviserne og lavede afskrifter. Det kostede 1,50 kr. pr. time. Der manglede registre over avisernes indhold - ved oprettelsen af Avissamlingen blev der nemlig ikke afsat personale til at løfte denne opgave.

Artikelindeks

Statens Avissamlings første emneregister bestod således af købte kopier (1 øre pr. stk.) af Institut for Historie og Samfundsøkonomis registreringskort af socialhistorisk relevante artikler i danske aviser. Registret bestod af ca. 500.000 kort, som siden er overført til mikrofiche.

Siden er der lavet registre i forskellig regi, hvoraf den mest betydningsfulde uden tvivl er Avis-Kronik-Index. I 1940 tog man på centralbiblioteket i Esbjerg initiativ til registrering af aviskronikker, og samtidig oprettedes en samling af de registrerede kronikker. Registret laves i dag af Dansk BiblioteksCenter. Det hedder nu Dansk Artikelindeks, og det er et fælles register over avisartikler, anmeldelser og tidsskriftsartikler.

Avissamlingen mangler plads

Statens Avissamling blev i 1916 oprettet som en selvstændig institution, men med overbibliotekaren ved Statsbiblioteket som øverste ansvarlige. I 1964 blev Statens Avissamling flyttet til Statsbibliotekets nye bygning i Universitetsparken. Samlingen var i mange år vokset jævnt med over 600 bind om året. I 1977 blev aviserne flyttet igen - denne gang til et nyt underjordisk magasin i tilknytning til bibliotekets eksisterende kældre. På magasinets 1.300 kvadratmeter blev der opstillet 20.000 meter hylder i kompaktreoler, så der var god plads til de ca. 64.000 bind.

Mikrofilm

Allerede i 1916 blev avisernes bevaring diskuteret – det skrøbelige papir og hvordan man kunne bevare dem for eftertiden. I 1955 indgik Statsbiblioteket en aftale med et privat firma (Minerva Mikrofilm) om filmning af nogle få større aviser. Fra 1976 og frem til 2005 blev alle danske aviser løbende mikrofilmet i et samarbejde mellem Statsbiblioteket og Minerva Mikrofilm. I 2005 lukkede Minerva, og opgaven blev overtaget helt af biblioteket. Ultimo 2016 blev mikrofilmningen udfaset. Alle eksisterende mikrofilm i biblioteket kan dog fortsat lånes.

Digitalisering af Statens Avissamling

Aviserne bliver ikke længere mikrofilmet, men til gengæld er 32 millioner sider fra samlingen blevet digitaliseret. Digitaliseringsarbejdet fandt sted i 2014-2016, og de digitaliserede aviser kan søges og læses i Mediestream Aviser.

AvisSamlingen i dag

I 2007 flyttede samlingen i form af de trykte aviser ind i en ny magasinbygning i Skejby. Her er alt samlet på et sted, både dagblade og distriktsblade. Bevaringsforholdene er optimale til bevaring af papiraviser, og brugerne har fortsat mulighed for at læse i de aviser, der ikke er blevet mikrofilmet eller digitaliseret.