Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Avisdigitalisering / Baggrund for projektet
Kulturarv

Baggrund for projektet

Statens Avissamling under Statsbiblioteket er Danmarks primære arkiv for danske aviser. Det Kongelige Bibliotek har også en samling af aviser, og selv om de to samlinger ikke er helt identiske, er der formodentlig et meget stort sammenfald indholdsmæssigt.

I dag findes aviserne altså i stor udstrækning i originale papirudgaver på både Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. Statsbibliotekets samling består anslået af 991 titler fordelt på ca. 100 millioner avissider. De ældste aviser stammer helt tilbage fra midten af 1600-tallet, mens de nyeste aviser jævnligt afleveres som del af pligtafleveringsloven. Ca. to tredjedele af samlingen er blevet mikrofilmet og findes på både negativfilm og positivfilm.

Statsbiblioteket opbevarer sin avissamling i Skejby, Aarhus, mens Det Kongelige Bibliotek opbevarer sin samling på forskellige lokationer i København.

Ved hjælp af digitalisering ønsker man at nedbringe antallet af kopier af aviser i de to samlinger. Når en avistitel er blevet digitaliseret, er det planen kun at bevare én fysisk papirkopi af den enkelte avis. På den måde er det muligt at nedbringe det totale behov for lagerplads til opbevaring af de fysiske aviser.

Formål MED PROJEKTET

Formålet med Avisdigitaliseringsprojektet er at skabe en digital kopi af en del af Det Kongelige Biblioteks avissamling, så en del af dubletterne kan kasseres. De digitale kopier skal indgå i Statsbibliotekets samlinger af digital kulturarv, som langtidsbevares og skal danne grundlag for generering af online formidlingskopier af aviserne.

Formålet er desuden at digitalisere flest mulige aviser i en kvalitet, der gør indholdet læsbart, og som sikrer, at teksten efterfølgende kan OCR-scannes. Digitalisering sker på grundlag af mikrofilm for at få digitaliseret mest muligt inden for den økonomiske ramme.

Forbedret adgang for borgerne

De digitaliserede avissider skal danne grundlag for en forbedret, digital adgang til avissamlingens indhold for brugere i Danmark og udlandet. Dette skal ske dels via Statsbibliotekets egen tilgængeliggørelse/formidling, dels ved at der udarbejdes modeller for, hvordan eksterne parter kan få adgang til at benytte de digitaliserede filer.

Finansiering

Projektet finansieres via finansloven for 2013 (svarende til 3 x 5,5 mio.kr. i årene 2013-2015) samt en tildeling af UMTS-midler til formidling af digitale aviser på 6 mio. kr. Desuden er der givet tilsagn om yderligere 600.000 kr. fra Aarhus Stiftstidendes Fond (ASF).

Finanslovsbevillingen på 16,5 mio. dækker alene omkostningerne ved digitaliseringen. De ressourcer, der medgår til at gennemføre projektet både på Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek, leveres som udgangspunkt af de to institutioner inden for deres eget budget. ASF- og UMTS-midlerne bruges til tilgængeliggørelse af de digitale aviser.

Avisdigitalisering paa Twitter

Følg os på Twitter