Overdragelse af historiske originalaviser - 2. runde

Det er nu igen muligt at få overdraget historiske originalaviser fra de nationale avissamlinger

DEADLINE FOR INDSENDELSE AF ØNSKE: 1. FEBRUAR 2019

Kulturarvsinstitutioner og mediehuse har nu igen en unik mulighed for at erhverve årgange af danske dagblade og distriktsaviser fra de nationale avissamlinger. Det drejer sig om nye titler, som ikke tidligere har været tilbudt.

HVILKE AVISER ER DER MULIGHED FOR AT BESTILLE?

I alt tilbydes ca. 60 dagblade og 200 distriktsaviser.

Se lister over titler

Vi kan ikke garantere, at alle titler kan leveres komplet. Særlige omstændigheder kan gøre, at der er mangler i samlingen, eller at vi ikke har et reserveeksemplar, der kan gives væk. Bemærk at I som udgangspunkt kun kan bestille hele årgange af aviser. Det skyldes, at aviserne i overvejende grad er indbundet årgangsvis.

SÅDAN SER AVISERNE UD

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige avistitler er bundet ind, og hvordan deres stand er.

HVILKE INSTITUTIONER KAN BESTILLE?

Alle mediehuse og kulturarvsinstitutioner kan bestille. Det gælder fx arkiver, biblioteker og museer (både statslige, statsanerkendte og øvrige). Er du i tvivl, om din institution kan få overdraget aviser, så kontakt os på originalaviser@kb.dk.

HVILKE BETINGELSER GÆLDER FOR OVERDRAGELSEN?

Aviserne stammer fra samlingen på Det Kgl. Bibliotek. Aviserne skal ikke retur, og de overdrages som ejendom for de institutioner, der modtager dem. Eneste klausul er, at de kun må overdrages videre til andre kulturarvsinstitutioner.

I skal som modtagere betale de konkrete omkostninger forbundet med at levere aviserne til jer. De nøjagtige priser og vilkår vil først ligge klar i januar 2019. Prisen vil afhænge af omfanget af jeres bestilling, og den består af omkostningerne til pakning og forsendelse. Prisen er dermed naturligvis afhængig af det samlede antal avisbind og deres vægt.

HVAD SKAL I GØRE FOR AT MELDE ØNSKER IND?

  1. Tilkendegiv jeres interesse ved at udfylde følgende formular.
    NB. Fristen for at indsende ønsker er udløbet.
  2. Vi sender en kvittering på, at jeres ønske er modtaget.
  3. Når fristen er udløbet, gennemgår vi ønskerne og sender jer et tilbud, hvis ønsket kan imødekommes. Tilbuddet indeholder bl.a. prisen for levering af de ønskede årgange, om alt det ønskede eller kun en delmængde kan leveres, samt det forventede leveringstidspunkt.
  4. I accepterer tilbuddet ved at svare bekræftende på det.
  5. Vi leverer det bestilte materiale, når det er klar, og vi sender efterfølgende en faktura.

HVORFOR SKAL AVISERNE KASSERES?

Det Kgl. Bibliotek har to næsten identiske avissamlinger. Gennem de seneste år er mange aviser desuden blevet mikrofilmet eller digitaliseret. Vi har derfor vurderet, at for de aviser, hvor der findes gode, bevaringsværdige sikkerhedskopier i digital form eller på mikrofilm, behøver vi ikke at fortsat at have to ens samlinger af originale papiraviser.

Det tager meget plads og koster mange penge at opbevare papiraviser. Vi bevarer for alle avistitler, der overdrages eller kasseres, fortsat en komplet samling af originalaviser – det er kun reserveeksemplaret, der gives væk eller kasseres.

Læs mere om digitalisering af aviserne og se de digitaliserede aviser i Mediestream.

I Mediestream er der fri online adgang til alle aviser, der er mere end 100 år gamle. Nyere aviser kan ses online ved fremmøde på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus/København eller Det Danske Filminstitut.

En lang række folkebiblioteker giver desuden adgang til, at man kan læse i de såkaldt "ejerløse" aviser, hvis man møder op hos dem. Se oversigten over titler samt folkebiblioteker hvor man kan læse i de ejerløse aviser.

Avisdigitalisering paa Twitter

Følg os på Twitter