Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Digitalisering
Kulturarv

Digitalisering på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus


Bibliotekets digitaliseringsaktiviteter er i Aarhus centreret omkring de kulturarvssamlinger, som biblioteket i henhold til Lov om Pligtaflevering har et særligt ansvar for, dvs. audiovisuelle medier og aviser. Biblioteket eksperimenterede allerede i digitaliseringens barndom i 1990’erne med digitalisering af mindre, udvalgte lydsamlinger med henblik på formidling i forskellige samarbejdsprojekter under Kulturnet Danmark, fx Dansk Lydhistorie.

Som følge af en arbejdsdeling mellem de store kulturinstitutioner, fastlagt i Kulturministeriets rapport ”Bevaring af kulturarven” blev Statsbiblioteket i 2003 "udnævnt" til at opbygge særlige kompetencer for digitalisering af lyd med henblik på bevaring og etablerede efterfølgende et digitaliseringsteam. Teamet er specialiseret i internationalt anerkendte standarder og best practice for digitalisering af lyd, men også i et vist omfang i digitalisering af videobånd i forbindelse med udlån af tv-udsendelser.

De digitaliseringsprojekter, der har været gennemført siden 2003, er overvejende foretaget med midler fra Kulturministeriets UMTS-pulje. Det drejer sig om særligt skrøbelige dele af samlingerne, fx spolebåndsoptagelser med danske dialekter og forfatterinterviews samt Ruben-samlingen, som indeholder nogle af verdens ældste lydoptagelser fra 1890’erne med fonografoptagelser af datidens berømte danske mænd og kvinder. En større samling af private fonografoptagelser fra slutningen af 1800-tallet/begyndelsen af 1900-tallet er også digitaliseret.

Bibliotekets digitaliseringsaktiviteter og /-ekspertise er således fokuseret på in-house digitalisering af mindre, skrøbelige audiovisuelle samlinger, mens større digitaliseringsprojekter out-sources. Det gælder fx digitaliseringen af 32 mio. avissider.