Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Om Nationalbiblioteket
Kulturarv

Opgaven som nationalbibliotek

Nationalbiblioteksopgaver reguleres af Pligtafleveringsloven og inkluderer indsamling, formidling og bevaring af dansk kulturarvsmateriale.

Nationalbibliotekets mission er

  • at indsamle, bevare og tilgængeliggøre kulturarven ved hjælp af værktøjer, kanaler og arbejdsmetoder, som resulterer i den størst mulige værdi for samfundet.

Nationalbibliotekets vision er

  • at være garant for bevaring af kulturarven – historisk og fremadrettet – med særligt henblik på audiovisuelle medier, aviser og internettet.
  • at skabe samfundsmæssig værdi for forskning og uddannelse og almenheden ved at stille materialerne til rådighed på tidssvarende måde.
  • at levendegøre samlingerne og sætte dem i spil via dialog og samarbejde med relevante partnere.