Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Kulturarv / Om Nationalbiblioteket / Nationalbiblioteksopgaver
Kulturarv

Nationalbiblioteksopgaver

Indsamling

Indsamling af kulturarvsmateriale sker i kraft af Lov om pligtaflevering. Pligtafleveringsloven foreskriver aflevering af værker i fysisk form (bøger, tidsskrifter, aviser, cd’er, dvd’er mv.), indsamling af materiale fra internettet og indsamling af radio- og tv-udsendelser (oprindeligt analogt, men nu digitalt).

Det Kgl. Bibliotek Aarhus huser Statens Mediesamling, som rummer den audiovisuelle kulturarv i form af Nationaldiskoteket og Radio/tv-samlingen samt en række unikke lydoptagelser, fx dialekter og historiske stemmer fra 1900-tallet. Det Kgl. Bibliotek Aarhus har desuden ansvaret for bevaring af Statens Avissamling, som indeholder alle danske aviser komplet fra 1850. Samlingen består ved årsskiftet 2012/2013 af 22 kilometer aviser og vokser med 300 meter om året.

Bevaring

Som kulturbevaringsinstitution med forpligtelse til at bevare materialerne for evigt har det Kgl. Bibliotek omfattende bevaringsaktiviteter. Bevaring af de fysiske samlinger sker ved, at de bliver placeret i egnede magasiner, og de digitaliserede og digitalt fødte materialer sikres ved lagring i repositories. Et stort avisdigitaliseringsprojekt, hvor 32 mio. avissider skal digitaliseres i perioden 2013-15, er under planlægning, og gamle skrøbelige audiovisuelle samlinger som fx fonografvalser digitaliseres løbende med henblik på bevaring.

Med de enorme mængder af digitalt materiale, som dagligt indsamles til Netarkivet og Radio/tv-samlingen, er digital langtidsbevaring et særligt indsatsområde, som udføres i henhold til bibliotekets Strategi for digital bevaring. I samarbejde med andre kulturbevaringsinstitutioner har Statsbiblioteket etableret Det Nationale Bitmagasin og bidrager med oplysning om digital langtidsbevaring gennem Digitalbevaring.dk.

Formidling

Pligtafleveret materiale kan benyttes af alle på det Kgl.Biblioteks læsesale. Herudover sikrer aftaler med Copydan, at radio/tv-udsendelser kan udlånes til forskere og studerende ved de videregående uddannelser. De digitale kulturarvssamlinger bliver tilgængelig i Mediestream – indtil nu er det radio- og tvudsendelser fra 2006 og frem, danske reklamefilm og digitaliserede aviser. Senere følger digitale lydsamlinger.

Læs mere om, hvordan du kan få adgang til samlingerne.