Litteratur

DANSK LITTERATUR

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi bringer henvisninger til bøger og artikler om dansk litteratur og danske forfattere, udgivet overalt i verden siden 1967.

Bibliotek.dk er Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder registreringer af alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer: bøger, tidsskrifter, aviser, musik, noder, film, lydbøger m.m. Giver mulighed for at bestille materialer fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) er et tekstarkiv for klassisk dansk litteratur. Rummer tekster af ældre danske forfattere, som har været døde i mere end 70 år. Til hvert forfatterskab er knyttet en forfatterside med biografiske, bibliografiske og tekstkritiske data, samt et litteraturhistorisk forfatterportræt, skrevet af specialister på området.

   

  ENGELSK LITTERATUR

Opslagsværket Contemporary Writers indeholder artikler om Englands, Irlands og Commonwealth-landenes mest betydningsfulde forfattere. Hver artikel rummer biografiske og bibliografiske oplysninger, kritiske artikler om forfatterskabet, fotografi af forfatteren, samt oversigt over priser og kontaktinformationer.

Early English Books Online indeholder nøjagtige, søgbare gengivelser (digitale faksimileudgaver) af stort set alle publikationer, udgivet i England, Irland, Skotland, Wales og britisk Nordamerika, samt publikationer på engelsk trykt andre steder i verden i perioden 1473-1700.


   FRANSK LITTERATUR

Corpus de littérature narrative du Moyen Age au 20e siècle er et tekstarkiv med et stort antal klassiske franske værker og tekster inden for den fortællende genre: romaner, noveller, eventyr, fabler, fabliaux m.m. Teksterne er fra middelalderen og frem til det 20. århundrede og præsenteres alle i tekstkritiske udgaver.


    NORDISK LITTERATUR

Bibliografi over norsk litteraturforskning bringer henvisninger til forskning i norsk litteratur efter 1500, samt litteraturkritik og litteraturteori. Der er henvisninger til bøger, artikler, årbøger og specialer m.m., udkommet i Norge og andre lande.

Idunn.no er en tidsskriftsbase med norske fagtidsskrifter. Her er bl.a. tidsskrifter fra Gyldendal Akademisk, Aschehoug, Samlaget og Universitetsforlaget. Dækker humaniora, jura, naturvidenskab, pædagogik, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og økonomi.


     TYSK LITTERATUR

Kindlers Literatur Lexikon er det klassiske og mest omfattende opslagsværk om verdenslitteratur på tysk, herunder også tysk litteratur. Værket er brugervenligt i sit layout, og de ca. 8000 ’Biogramme’ bringer de væsentligste biografiske informationer om forfatterne. ’Werke’ bringer henvisninger til uddybende artikler om hovedværker inden for det enkelte forfatterskab, og endelig får man omfangsrige krydshenvisninger til andre forfattere inden for samme tradition, genre eller periode. Et forbilledligt leksikon for alle studerende og forskere med interesse for verdenslitteratur.

CompactMemory (Internetarchiv für Jüdische Periodika) indeholder digitaliserede udgaver af de vigtigste jødiske aviser, magasiner og tidsskrifter udgivet i Tyskland på tysk mellem 1806 og 1938. Basen henvender sig til fagfolk, der beskæftiger sig med tysk-jødisk kulturhistorie.

Litrix.de udgives af Goethe Institut og har til formål at promovere tysk litteratur rundt omkring i verden. Et godt sted at holde sig orienteret om tyske litterære udgivelser, skøn- såvel som faglitteratur.

Der literarische Expressionismus Online er et tekstarkiv, der giver adgang til et stort udvalg af toneangivende tysk ekspressionistisk litteratur i centrale tyske tidsskrifter, årbøger og antologier fra årene 1910 til 1930.

KLG online (Das Kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur) (Brug Mozilla som browser) er et opslagsværk med oplysninger om nutidige tysksprogede (altså også østrigske og schweiziske) forfattere og deres hovedværker, udgivet efter 1945. Ud over fuldstændige fortegnelser over forfatterens produktion (bibliografi) samt sekundærlitteratur byder de enkelte forfattersektioner på et ’Biogramm’ (en slags CV, biografi), oplysninger om priser og, især, et meget gennemarbejdet essay, som kritisk behandler forfatterens virke og sætter ham/hende i relation til andre forfattere.


      VERDENSLITTERATUR

MLA International Bibliograpy bringer henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. Er den førende internationale bibliografi på sit felt.

Cambridge Collections Online er en e-bogsbase fra Cambridge University Press, som bl.a. giver adgang til digitaliserede udgaver af en række værker i den anerkendte serie Cambridge Companions. Cambridge Conmpanions består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Serien er udkommet siden 1986 og opdateres jævnligt med nye titler. De fleste titler i serien er også tilgængelige på Statsbiblioteket i trykt form.

Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism er en central kilde inden for litterær teori og kritik. Opslagsværket indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m. Artiklerne er skrevet af verdens førende specialister. Opdateres én gang om året.

Kindlers Literatur Lexicon er det klassiske og mest omfattende leksikon om verdenslitteratur på tysk. Det er muligt at søge på forfatter, værk og litterære oplysninger.

Literature Online er et opslagsværk om verdenslitteraturen, som også giver adgang til et tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, til bibliografien ABELL (Annual Bibliography of English Language and Literature) og til et stort antal fuldteksttidsskrifter, samt introduktioner til litterære klassikere (KnowledgeNotes).

The Literary Encyclopedia er et opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder. Redigeres og ejes af en gruppe internationale forskere.

Oxford Reference Online rummer en stor og anerkendt samling opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk, irsk og walisisk ordbog. Desuden opslagsværker med citatsamlinger, illustrationer, kort og historiske tidslinjer inden for mange fag. Titlerne er udgivet på Oxford University Press og dækker alle fagområder.


       ORDBØGER

Ordbog over det danske Sprog (ODS) er Danmarks største ordbog. Med sine ca. 250.000 ord og udtryk fra 1700 til 1950 henvender værket sig til alle, der ønsker at kende det danske sprogs oprindelse, udvikling og brug i skrift og tale.

Den webbaserede Ordbogen.com opdateres dagligt med ord og vendinger, som brugerne ikke fandt i forbindelse med opslag. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for mange sprog. Bringer også fagtermer, korte og præcise kommentarer til oversættelserne, samt oplysninger om ordklasse, bøjninger, kategorier, synonymer, faste vendinger og ordsprog.

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS