New Pauly Online

  • Kært barn har mange navne: Realencyclopädie der Classisischen Altertumswissenschaften, Pauly-Wissowa, Der Kleine Pauly, Der Neue Pauly, Brill’s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World.

Til denne perlerække af sprænglærde titler føjer der sig nu endnu en titel: Brill’s New Pauly Online. Sidstnævnte er den elektroniske udgave af den trykte udgave, som igen er den engelske udgave af "Der Neue Pauly", der er udkommet på forlaget J. B. Metzler siden 1996.

Selvom idémanden bag værket, August Friedrich Pauly, døde i 1845, har hans navn levet videre i alle udgaver lige siden 1839. Ligesom alle senere udgaver bygger også onlineudgaven på de ældre udgaver. Den del af onlineudgaven, som Aarhus University Library giver adgang til, indeholder Der Neue Pauly: Encyclopädie der Antike og Brill’s New Pauly. Der er ikke adgang til supplementsbindene, selvom de ligger på startsiden.

Trods den engelske titel er hele Metzlerforlagets "Der Neue Pauly" altså også søgbar i basen. Man kan vælge at søge med engelske eller tyske ord, som f.eks. ’midwife/midwif*’ eller ’Hebamme/Hebam*’. Ikke alle henvisninger har en pendant på det andet sprog. Hvis det ikke er tilfældet, ser man det straks, idet det er angivet i skarp parentes, både i listen med søgeresultater og inde i selve artiklen.

Ved nogle søgninger er der mulighed for i venstremargen at vælge enten den tyske eller den engelske Pauly.

Basen er nem at navigere rundt i, da alle artikler er forsynet med interne links og referencer.

Vil man f.eks. vide noget og jordemødre og de ritualer, der knyttede sig til fødsler i antikken, kan man starte med at skrive midwife* i søgefeltet på indgangssiden. I hovedartiklen, som bliver vist som den første, kan man læse, at myten om athenerinden Agnodike handler om den første navngivne jordemoder i Europa samt den profession, som hun måtte udøve, forklædt som mand, da det var forbudt kvinder i Athen at virke som læger. Man kan også læse, at forventningerne til en jordemoder var næsten de samme som i dag. Hun skulle være renlig, diskret, endelig ikke overtroisk, flittig, kunne læse og skrive og endelig kyndig udi lægekunsten og farmakologien. Agnodike blev også et eksempel på kvindefrigørelse, da hun vandt en proces, som førte til ophævelsen af ovennævnte forbud. Myte eller historiske facts? Det får man alt sammen at vide i artiklen.

Man kan også søge på personer og steder. En søgning på Sperlonga, som er kendt for fundet af en velbevaret Odysseustorso og en romersk villa, som sandsynligvis har tilhørt kejser Tiberius, giver 14 søgeresultater fra The New Pauly og 13 fra Der Neue Pauly.

Den meget brede dækning og det høje akademiske niveau har givet værkerne en tyngde, som på det klassiske område er uden sidestykke. Man kan finde artikler om næsten alt, for ikke at sige alt, hvad der har rørt sig i de klassiske samfund, deres arkitektur, lægevidenskab, møbler, krige, politik og fængsler. Også den samtidige græske og romerske indflydelse på de omgivende samfund, eftertidens tolkninger og nytolkninger af perioden samt udviklingen af de klassiske studier er behandlet.

Hele dette ambitiøse værk, onlineudgaven i forening med de ældre trykte udgaver, udgør samlet encyklopædien over den klassiske verden og må være et must for arkæologer, klassicister, historikere og lingvister.

Vil man konsultere de oprindelige udgaver online, har The Internet Archive digitaliseret mange af bindene her.

I Wikipedia findes flere artikler med overskuelige fortegnelser over bind og udgaver, som måske kan give et overblik over kronologi og indhold, som forekommer noget uoverskuelige, selv for en bibliotekar. Se f.eks. siden her.

Et par søgetips. Start søgningen med engelske søgeord. Det giver flest resultater. Basen baserer sig trods alt på den engelske udgave, og man får jo også henvisninger til de tyske, som nævnt ovenfor.

Ved et klik på Help øverst på siden får man alle relevante oplysninger om basens opbygning og navigationsmuligheder

Kontakt

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS