Navigation
 

Digital post

Hvad er digital post?

Digital post er en service på de offentlige portaler borger.dk og virk.dk, som giver mulighed for sikker digital kommunikation mellem myndigheder og borgere/virksomheder. Som borger kan du bruge digital post både på borger.dk og e-Boks.dk.

Digitale breve sendt med digital post har ifølge lov om offentlig digital post samme retsvirkning, som hvis de var sendt med almindelig post.

SkRiv sikkert med digital post

  • Som ansat i en myndighed kan du skrive til os fra f.eks. virk.dk
  • Som ansat i en virksomhed kan du skrive til os fra virk.dk
  • Som borger kan du bruge digital post på borger.dk eller e-Boks

Du finder Statsbiblioteket i adressebogen under stat, når du er logget på digital post.
Du kan bruge digital post eller sikker e-mail til sikker elektronisk kommunikation med Statsbiblioteket.

Sikker e-mail

Sikre e-mails er elektronisk kommunikation med digital signatur, hvor:

  • Signeringen giver sikkerhed for modtagerens og afsenderens identitet og sikrer, at e-mailen ikke er ændret undervejs mellem to e-postkasser samt, at parterne ikke efterfølgende kan benægte at kommunikationen har fundet sted.
  • Kryptering sikrer fortroligheden - dvs. forhindrer, at uvedkommende kan læse e-mailen, når den sendes over Internettet.

Send din sikre e-mail til sb@statsbiblioteket.dk, så vil den blive videresendt til den rette medarbejder på Statsbiblioteket.