Navigation
 

It Udvikling

Om It Udvikling

I It Udvikling finder du mange forskellige profiler og vi dækker mange forskellige funktioner: datalog, bibliotekar, ingeniør, matematiker, kemiker, astronom, cand.IT, projektleder, tovholder, UI-specialist. Vi er alle nørder på hver sin måde.

Herunder er et udpluk af produkter og opgaver, som It Udvikling har udviklet og/eller vedligeholder:

Search

Search er søgemaskinen, som bruges af AU Library til håndtering af fremfinding og bestilling af materialer. Grænsefladen for Search er egenudviklet af It Udvikling og er teknologisk tidssvarende med responsive design, angularjs og REST-baserede services.

Under overfladen drives Search af en lokal Solr-søgemaskine, der indekserer fra 15 forskellige kilder. De lokale resultater flettes med resultater fra ekstern søgning i Summon.

Digital indsamling af radio, tv og aviser

Det Kgl. Bibliotek indsamler kulturarv i form af radio, tv og aviser digitalt og opbevarer det. Hver dag modtages data fra omtrent 40 radio og tv-kanaler samt 60 avistitler - omtrent 2 TB om dagen - digitalt og lagres i bibliotekets systemer. It Udvikling har udviklet systemer til modtagelse og kvalitetskontrol af data og metadata.

Mediestream

Mediestream er Det Kgl. Biblioteks online adgang til digitale samlinger af dansk kulturarv. Du kan finde aviser, radio og tv samt reklamefilm her.

It Udvikling har bygget frontenden.

Søgning i Mediestream benytter organiserede metadata for radio/TV og OCR-fritekst for aviserne. Der er finkornet adgangskontrol i form af et lokalt udviklet licensmodul, der er koblet sammen med søgning og fremvisning.

ELBA

It Udvikling er ved at modernisere et gammelt sagsbestillingssystem.

Systemet skal på sigt håndtere alle de bestillinger, som ikke kan håndteres i biblioteketssystemet (Aleph).

Netarkivet

Netarkivet er det danske svar på archive.org (wayback machine). Netarkivet består dog kun af det danske internet, men vores høstning er meget mere intensiv og specielle internet-sider som nyhedssider høstes flere gange dagligt.

It Udvikling har bygget en hurtig søgemaskine oven på de 1.5 PB data som vores arkiv pt. fylder.

Data management

Det Kgl. Bibliotek har i 2015-17 haft projektejerskabet på det nationale projekt "Data magement i praksis".

Projektet tog fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem etablering af en række tjenester i praksis. På Det Kgl. Bibliotek - Aarhus LOAR . Flere informationer om projektet kan findes her.

LOAR (Libary Open Access Repository)

LOAR er et nyoprettet repository, der er rettet mod opbevaring af åbne forskningsdata, men også til opbevaring af Det Kgl. Biblioteks egne åbne data sæt. LOAR er sat op i forbindelse med projektet Data management i praksis. Læs mere om LOAR her.

Metadata

Metadata betyder data om data. Disse data er rygraden i alle søgesystemer.

It Udvikling har derfor stor interesse i at fastholde et højt niveau og følge udviklingen på området. Derfor deltager It Udvikling både lokalt på Det Kgl. Bibliotek og nationalt i Bibliografisk råd, i arbejdet med at fastlægge regler, standarder og procedurer.

Solr

Solr er en open source søgemaskine. Den anvendes af It Udvikling i praktisk talt alle projekter, der involverer søgning. De digitaliserede aviser og i særdeles Netarkivet stiller særlige krav til skalering og i den forbindelse vedligeholder It Udvikling en udvidelse til Solr kaldet sparse faceting. Som en del af arbejdet med Solr deltages der i diskussioner i Solr-miljøet og der skrives indlæg på sbdevel-bloggen.

CMS

Statsbiblioteket benytter opensource produktet Plone. It Udvikling udvikler ikke selv produkter, men foretager kun skinning og installation af andres produkter.

NAL-National Aggregeret Linkresolver

NAL er en IT-infrastruktur service, som  kan anvendes i relation til et søgesystem fx bibliotekssøgesystem. Med udgangspunkt i en fremsøgt e-ressource kan NAL finde de danske  uddannelsesinstitutioner, som har købt fuldtekst adgang.

Afrapportering af NAL.pdf

Kulturarvscluster

DeIC og Det Kgl. Bibliotek indgik i 2015 aftale om etablering af DeIC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek - Aarhus. It Udvikling står for etablering, opsætning og vedligeholdelse af clusteret og forventes færdig i august 2017. For mere information herom se her.

Digitalisering

Det Kgl. Bibliotek har løbende aktiviteter som digitaliserer fysiske samlinger. Dette foretages både som små specialiserede interne digitaliseringer, for eksempel digitalisering af gamle voksvalser og som store eksterne digitaliseringsprojekter, som digitalisering af 35 millioner avissider fra mikrofilm - og alt derimellem. It Udvikling udvikler software til understøttelse af begge typer projekter.

Digital Bevaring

De digitale samlinger skal være tilgængelige for danskerne også om 100 år. Det stiller en række udfordringer til at opbevare data sikkert og sikre at dataformater er forståelige på vekslende datalogier. Sammen med de øvrige afdelinger på biblioteket opbygger It Udvikling viden om langtidsbevaring af digitale data og udvikler systemer til langtidsbevaring af data. Herunder er vi medudviklere af et open source-system til langtidsbevaring af data bitrepository.org

SBlabs

SBlabs er et initiativ startet i It Udvikling i 2016. Formålet med SB Labs er, at finde nye måder at kombinere bibliotekets digitale kulturarv, forskning og de nyeste metoder inden for machine learning. Dette gøres i et tæt samarbejde med både danske og internationale forskere.

Andre systemer

CDPAS (pligtaflevering af AV materialer), SBCI Depoter (Depotudlån af indvandrermaterialer), SPOT (Det Kgl. Biblioteks personale oplysningstjeneste) - et lille udpluk af diverse interne applikationer som It Udvikling har udviklet og vedligeholder.