Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Om biblioteket / Pressemeddelelser / Arkiv for danske hjemmesider fylder 10 år
Navigation
 

Arkiv for danske hjemmesider fylder 10 år

PRESSEMEDDELElSE. Udsendt 25. juni 2015

Er du valgforsker, lingvist, litteraturforsker, samtidshistoriker, medieforsker, retoriker, teolog, eller forsker du inden for andre discipliner, så bør du kende Netarkivet. Et arkiv over det danske internet fra de seneste 10 år.

Netarkivet udgør i dag en af de mest omfattende digitale kilder til vores samtidshistorie og rummer nu over 2 mio. danske hjemmesider, hvoraf mange ikke eksisterer mere. Alle dk-domæner fra 2005 til i dag er høstet, men også andre danske domæner indgår, blandt andet .com, .eu, .net og .org. Sociale medier i form af Facebooks åbne sider, Twitter og YouTube indsamles også i det omfang, de knytter sig til væsentlige samfundsbegivenheder, fx det netop overståede folketingsvalg.

Internationale undersøgelser dokumenterer, at blandt oprettede netsider er op mod 50 % forsvundet igen inden for et år* og ud af 10 millioner hjemmesider indsamlet i 2001 var over 90 % væk i 2013**.  Det giver dermed god mening at sikre siderne. Et godt eksempel er strukturreformen, der 1. januar 2007 gjorde 14 amters og 271 kommuners hjemmesider til historiske dokumenter – nu bevaret i Netarkivet.

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket driver arkivet i fællesskab og indsamler og bevarer det danske internet i henhold til Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale. Intentionen i loven er at gøre indsamlingen så komplet som overhovedet muligt. Det sikres ved hjælp af tre overordnede strategier: Tværsnitshøstninger, som høster fra alle de danske hjemmesider fire gange årligt, selektive høstninger fra 80-100 udvalgte hjemmesider med hyppige opdateringer (fx nyhedsmedier) samt begivenhedshøstninger, som sættes i gang, når der opstår begivenheder, der skaber debat i befolkningen og genererer nye hjemmesider. Det gælder ikke blot valg, men også fx Eurovision 2014, hvor der blev lagt en offensiv DR-strategi for brugerinvolvering på nettet. Det er også dokumenteret via Netarkivet.

Der er ikke offentlig adgang til Netarkivets indhold, men det er åbent for alle, der har et videnskabeligt formål:

  • Forskere og ph.d.-studerende kan få online adgang til arkivet, enten hjemmefra eller på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket
  • Alle kan benytte arkivet på Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, hvis formålet med benyttelsen er videnskabelige studier.

Netarkivet samarbejder med NetLab, som er et forskningsinfrastrukturprojekt til studie af internet-materialer inden for det danske Digitalt Humaniora Laboratorium (DigHumLab).

For yderligere information

Seniorforsker Ditte Laursen, 3068 3403, dla@statsbiblioteket.dk
Specialkonsulent Jakob Moesgaard, 2077 9989, jamo@kb.dk

Kildehenvisning

* Jackson 2015 netpreserve.org/sites/default/.../2015_IIPC-GA_Slides_03_Jackson.pptx, ** Agata, Teru, et al. "Life span of web pages: A survey of 10 million pages collected in 2001." Proceedings of the 14th ACM/IEEE-CS Joint Conference on Digital Libraries. IEEE Press, 2014.