Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / BiblioteksCenter for Integration / Videncenter / Søgning i bibliotek.dk / การค้นหาจากอินเตอร์เนท www.bibliotek.dk
Bibliotekscenter for Integration

การค้นหาจากอินเตอร์เนท www.bibliotek.dk

www.bibliotek.dk

 

การค้นหาจากอินเตอร์เนท www.bibliotek.dk

 

Søg i www.bibliotek.dk

 

ใน www.bibliotek.dk คุณสามารถที่จะค้นหาดูและสั่งยืมหนังสือต่างๆ ดนตรี/เพลง ภาพยนตร์และสื่อเอกสารสาระอื่นๆมากมายได้จากห้องสมุดประชาชนฯและห้องสมุดสำหรับการค้นคว้าทุกแห่งในเดนมาร์ก

I www.bibliotek.dk kan man finde og bestille bøger, musik, film m.m. fra alle Danmarks folkebiblioteker og forskningsbiblioteker

www.bibliotek.dk ไม่ใช่ห้องสมุด แต่เป็นเวปไซด์ฐานข้อมูลสำหรับที่จะดูว่าที่ห้องสมุดสาธารณะทั่วไปของเดนมาร์กมีอะไรบ้าง

www.bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker

คุณไม่สามารถที่จะสั่งยืมหนังสือ/ สื่อเอกสารสาระต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในเวปไซด์ www.bibliotek.dk ได้

Du kan ikke via bibliotek.dk bestille materiale, som ikke er med i www.bibliotek.dk

โปรดไปติดต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุดประชาชนในเขตที่คุณอยู่

Henvend dig i stedet til dit lokale bibliotek

โปรดติดต่อกับห้องสมุดประชาชนฯ ถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ www.bibliotek.dk

Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har brug for hjælp til bibliotek.dk

เมื่อคุณหาหัวข้อ/ชื่อเรื่องที่คุณต้องการพบแล้วจากwww.bibliotek.dk คุณสามารถสั่งยืมตามหัวข้อ/ชื่อเรื่องนั้นได้ โดยที่จะต้องไปรับที่ห้องสมุดประชาชนในเขตที่คุณอยู่ ห้องสมุดประชาชนฯจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อทางห้องสมุดได้รับสิ่งที่คุณสั่งยืมไว้แล้ว

Når du har søgt en ønsket titel i bibliotek.dk, kan du bestille denne titel til afhentning på dit lokale bibliotek. Dit lokale bibliotek giver dig besked, når det har modtaget materialet til dig

แต่ละห้องสมุดอาจมีข้อจำกัดในการยืมหนังสือ/ สื่อ เอกสารสาระต่างๆ ห้องสมุดฯอาจจะไม่ให้ยืมหนังสือ สื่อหรือเอกสารสาระทุกชนิดซึ่งคุณจะได้รับ “ข้อความเตือน” เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะยืม ถ้าคุณเห็นข้อความเตือนนี้ เป็นต้นว่า ดีวีดีหรือวิดีโอ สื่อเหล่านี้ทางห้องสมุดฯมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บุคคลทั่วไปยืม

Der kan være begrænsninger i hvad du kan bestille. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet. Du får en "advarsel" om dette, hvis du ser på f.eks. en dvd eller en video. Disse materialer har bibliotekerne ikke pligt til at låne ud til alle

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ ”Hjælp: Søgning - sådan søger du” และภายใต้หัวข้อ ”Hjælp: Bestil - sådan bestiller du”

Læs mere under ”Hjælp: Søgning - sådan søger du” og under ”Hjælp: Bestil - sådan bestiller du”. Se introduktionsfilm på dansk

 

วิธีการค้นหาใน www.bibliotek.dk

 

 

Søgning i www.bibliotek.dk

 

คุณสามารถที่จะค้นหาในสิ่งที่คุณต้องการค้นหาได้ด้วยการพิมพ์ในหมวดใดหมวดหนึ่งหรือหลายหมวดในช่อง ค้นหา เช่น นามนักเขียน ชื่อเรื่อง หัวข้อ พิมพ์คำหรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการหา ชนิดของห้องสมุด ชนิดของสื่อ ภาษาและปีที่พิมพ์ ถ้าคุณไม่สามารถหาภาษาของคุณได้จากรายชื่อภาษาที่มีอยู่ คุณสามารถดูจากรายชื่อด้านล่างสุดและกดเรียกที่ ”vis alle sprog” เพื่อที่จะได้รายชื่อภาษาที่ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ และ คุณก็มีโอกาสที่จะค้นหารายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในรายการได้ เป็นต้นว่า ถ้าคุณจะหาว่ารายชื่อนักเขียนสกดอย่างไร (โดยเรียกเข้าไปที่หัวข้อ”Slå forfatternavn op i register”) ผู้ที่รู้จักใช้อินเตอร์เนทในขั้นสูงแล้วสามารถที่จะใช้วิธีค้นหาหลายหัวข้อพร้อมกันด้วยการกดเรียกเข้าไปที่ ”Kommandosøg”)

Du kan afgrænse din søgning på forfatter, titel, emne, fritekst, bibliotekstyper, materialetype, sprog og udgivelsesår. Hvis du ikke kan finde dit sprog i sproglisten, kan du nederst på listen klikke på ”vis alle sprog” for at få en fuld liste over alle repræsenterede sprog. Der er også mulighed for registersøgning, f.eks. for at finde ud af, hvordan et forfatternavn skal staves (brug knappen ”Slå forfatternavn op i register”). Den avancerede bruger kan også sammensætte flere søgninger ved hjælp af søgning med kommandoer (brug knappen ”Kommandosøg”)

ข้อสังเกต ข้อความแต่ละรายการใน www.bibliotek.dk จะแสดงรายการที่ใหม่ที่สุดก่อน จะไม่แสดงรายการที่นิยมใช้มากที่สุดที่ใช้ในการค้นหาส่วนมากในเวลานี้ เมื่อคุณเริ่มค้นหาข้อมูลคุณสามารถที่จะเลือกผลจากการค้นหาได้จาก ชื่อนักเขียน ชื่อเรื่อง ชนิดของสื่อสาระหรือหัวข้อแทนได้

Bemærk at posterne i www.bibliotek.dk vises med de nyeste poster først - ikke de mest populære, som i mange søgemaskiner. Når du har foretaget en søgning kan du sortere resultatet efter forfatter, titel, materialetype eller emne i stedet for

มีการแนะนำที่ดีอีกหลายข้อเกี่ยวกับการค้นหาเป็นภาษาเดนนิชภายใต้หัวข้อ ”Hjælp”

Der findes mange flere gode råd om søgning på dansk under ”Hjælp”

 

วิธีการสั่งยืมจากwww.bibliotek.dk

 

 

Bestilling i www.bibliotek.dk

 

แบ่งขั้นตอนออกเป็นหลายขั้น ดูตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ขึ้นมาเป็นระยะๆ

Er delt op i flere trin. Følg vejledningen på skærmen undervejs:

ขั้นที่ 1 หาห้องสมุด

Bestilling trin 1: Find bibliotek

ขั้นที่ 2 เลือกห้องสมุด

Bestilling trin 2: Vælg bibliotek

ขั้นที่ 3 รายละเอียดส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ที่ขอยืม (เลขประจำตัว รหัสประจำตัว-สมาชิกห้องสมุด และ ที่อยู่)

Bestilling trin 3: Personlige låneoplysninger

ขั้นที่ 4 ยอมรับการสั่งยืม

Bestilling trin 4: Godkend bestilling

ขั้นที่ 5 ใบรับการสั่งยืม

Bestilling trin 5: Kvittering

อ่านรายละเอียดเพิ่มอีกจากภาษาเดนนิชเกี่ยวกับการสั่งยืมภายใต้หัวข้อ ”Hjælp”

Læs mere på dansk om at bestille under ”Hjælp”

การทวงถามเกี่ยวกับการสั่งยืมของคุณ กรุณาติดต่อสอบถามจากห้องสมุดที่คุณสั่งยืม

Spørgsmål om dine bestillinger: kontakt det bibliotek du har bestilt hos

 

ตัวอย่างการค้นหาสามารถที่จะเลือกกดเรียกตามหัวข้อต่อไปนี้

Eksempler på søgninger:

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142