Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / BiblioteksCenter for Integration / Videncenter / Søgning i bibliotek.dk / Tiếng Việt/vietnamesisk
Bibliotekscenter for Integration

Tiếng Việt/vietnamesisk

Hướng dẫn trên bibliotek.dk

Søgning i bibliotek.dk

Trên địa chỉ bibliotek.dk bạn có thể tìm và đặt mượn sách, nhạc, phim v.v... trong toàn bộ hệ thống thư viện công cộng cũng như ở các thư viện nghiên cứu.

Địa chỉ bibliotek.dk không phải là địa chỉ một thư viện riêng lẻ, mà là một cơ sở dữ liệu bao gồm mọi tài liệu có trong hệ thống thư viện công cộng Đan Mạch.

Theo địa chỉ bibliotek.dk bạn chỉ có thể đặt mượn được những tài liệu có trong bibliotek.dk. Nếu bạn có nhu cầu khác, thì bạn có thể liên lạc với thư viện địa phương của bạn.

Xin vui lòng liên lạc với thư viện địa phương của bạn, nếu bạn cần giúp đỡ để truy cập thông tin trên bibliotek.dk.

Khi bạn đã tìm kiếm được một đầu sách như mong muốn trên bibliotek.dk, bạn có thể yêu cầu đặt và mượn đầu sách đó tại thư viện địa phương của bạn. Thư viện địa phương của bạn sẽ gửi tin thông báo cho bạn khi họ nhận được tài liệu mà bạn yêu cầu.

Có thể có giới hạn về tài liệu bạn có thể đặt mượn. Các thư viện không cho mượn hết mọi tài liệu đến tất cả các nơi. Bạn sẽ nhận được 'lời báo trước' về việc này, nếu bạn ví dụ muốn xem một dvd. Cũng có những tài liệu mà thư viện không có nghĩa vụ phải cho tất cả độc giả mượn.

Xin vui lòng đọc thêm trong mục ''Trợ giúp: tìm – bạn có thể tìm như thế này'' và trong mục ''Trợ giúp: Đặt tài liệu - bạn có thể đặt như thế này''.

Vejledning i bibliotek.dk

I bibliotek.dk kan man finde og bestille bøger, musik, film m.m. fra alle Danmarks folkebiblioteker og forskningsbiblioteker.

bibliotek.dk er ikke et bibliotek, men en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker.

Gennem bibliotek.dk kan du kun bestille de materialer, der findes i bibliotek.dk. Hvis du har andre ønsker, kan du henvende dig til dit lokale bibliotek.

Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du har brug for hjælp til at bruge bibliotek.dk.

Når du har søgt en ønsket titel i bibliotek.dk, kan du bestille denne titel til afhentning på dit lokale bibliotek. Dit lokale bibliotek giver dig besked, når det har modtaget materialet til dig.

Der kan være begrænsninger i hvad du kan bestille. Bibliotekerne låner ikke alle materialer ud til hele landet. Du får en "advarsel" om dette, hvis du ser på f.eks. en dvd. Der findes materialer, som bibliotekerne ikke har pligt til at låne ud til alle.

Læs mere under "Hjælp: Søgning - sådan søger du" og under "Hjælp: Bestil - sådan bestiller du".

Tìm trên địa chỉ bibliotek.dk

Bạn có thể giới hạn tìm ấn phẩm của bạn theo tên tác giả, tên ấn phẩm, chủ đề, từ khóa, dạng tài liệu theo phân loại của thư viện, loại tài liệu, ngôn ngữ và năm xuất bản. Nếu bạn không tìm được loại ngôn ngữ của bạn trong danh sách ngôn ngữ, bạn có thể di chuột đến cuối hộp danh sách và nhận vào ''hiển thị tất cả các loại tiếng''/”vis alle sprog” để lấy được danh sách đầy đủ mọi ngôn ngữ được giới thiệu. Cũng có thể tìm kiếm theo từ khóa đã đăng ký, ví dụ để tìm ra cách viết tên của một tác giả (chọn nút ''tra tìm tên tác giả đã đăng ký''). Tiện ích tìm nâng cao cũng có thể kết hợp các điều kiện tìm kiếm thông qua trợ giúp tìm theo lệnh (chọn nút ''Tìm theo lệnh''/”Kommandosøg”).

Lưu ý biên mục tài liệu trên bibliotek.dk hiển thị những tài liệu mới nhất lên trên, mà không phải là tài liệu phổ biến nhất như các công cụ tìm kiếm khác. Khi bạn đã tìm xong, bạn có thể phân loại kết quả tìm kiếm theo tên tác giả, tên ấn phẩm, loại tài liệu hoặc chủ đề.

Có thể tìm thấy nhiều lời khuyên hữu ích về cách tìm bằng tiếng Đan Mạch tại giao diện ”Hjælp”.

Søgning i bibliotek.dk

Du kan afgrænse din søgning på forfatter, titel, emne, fritekst, bibliotekstyper, materialetype, sprog og udgivelsesår. Hvis du ikke kan finde dit sprog i sproglisten, kan du nederst på listen klikke på ”vis alle sprog” for at få en fuld liste over alle repræsenterede sprog. Der er også mulighed for registersøgning, f.eks. for at finde ud af, hvordan et forfatternavn skal staves (brug knappen ”Slå forfatternavn op i register”). Den avancerede bruger kan også sammensætte flere søgninger ved hjælp af søgning med kommandoer (brug knappen ”Kommandosøg”).

Bemærk at posterne i bibliotek.dk vises med de nyeste poster først - ikke de mest populære, som i mange søgemaskiner. Når du har foretaget en søgning kan du sortere resultatet efter forfatter, titel, materialetype eller emne i stedet for.

Der findes mange flere gode råd om søgning på dansk under ”Hjælp”.

Cách đặt mượn trên bibliotek.dk

Được phân chia theo nhiều bước. Vui lòng tiến hành theo các bước hướng dẫn trên màn hình máy:

  • Bước 1: Tìm thư viện
  • Bước 2: Chọn thư viện
  • Bước 3: Thông tin cá nhân của người mượn
  • Bước 4: Chấp nhận đặt mượn
  • Bước 5: Phiếu xác nhận

Vui lòng đọc thêm bằng tiếng Đan Mạch về cách đặt mượn tại giao diện ”Hjælp”.

Các câu hỏi liên quan đến đặt mượn của bạn: vui lòng liên hệ với thư viện mà bạn đã đăng ký đặt mượn.

Bestilling i bibliotek.dk

Er delt op i flere trin. Følg vejledningen på skærmen undervejs:

  • Bestilling trin 1: Find bibliotek
  • Bestilling trin 2: Vælg bibliotek
  • Bestilling trin 3: Personlige låneoplysninger
  • Bestilling trin 4: Godkend bestilling
  • Bestilling trin 5: Kvittering

Læs mere på dansk om at bestille under ”Hjælp”.

Spørgsmål om dine bestillinger: kontakt det bibliotek du har bestilt hos.

Ví dụ cách tìm kiếm bằng tiếng Việt / Eksempler på søgninger på vietnamesisk:

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142